Terms of Service – Serwico Trial

Regulamin Serwico Trial 

 1. Postanowienia og├│lne.
  1. Niniejszy Regulamin okre┼Ťla warunki korzystania z oprogramowania Serwico w ramach bezp┼éatnego dost─Öpu Serwico Trial.
  2. Regulamin jest udost─Öpniony nieodp┼éatnie pod adresem: www.serwico.com   oraz w ka┼╝dym przypadku podczas rejestracji Klienta.
  3. Rejestracja Klienta w Systemie jest r├│wnoznaczna z zapoznaniem si─Ö i akceptacj─ů przez Klienta tre┼Ťci niniejszego Regulaminu.
 1. Definicje. Ilekro─ç w Regulaminie jest mowa o:
  1. Regulaminie ÔÇô rozumie si─Ö przez to niniejszy dokument;
  2. Serwico lub Systemie ÔÇô rozumie si─Ö przez to oprogramowanie Serwico dost─Öpne pod adresem app.serwico.com;
  3. Serwico Trial – bezp┼éatny 30 dniowy dost─Öp do Systemu, maj─ůcy na celu weryfikacj─Ö funkcjonalno┼Ťci Systemu przez U┼╝ytkownik├│w.
  4. Operator Us┼éugi ÔÇô rozumie si─Ö przez to sp├│┼ék─Ö DMSI Software sp. z o.o. z siedzib─ů w Warszawie, przy ul. K┼éobuckiej 23 c lok. 119, 02-699 Warszawa, wpisan─ů do rejestru przedsi─Öbiorc├│w prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydzia┼é XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS: 0000348675, NIP: 7952492770, REGON: 180529910;
  5. Kliencie ÔÇô rozumie si─Ö przez to osob─Ö fizyczn─ů, osob─Ö prawn─ů lub jednostk─Ö organizacyjn─ů nie maj─ůc─ů osobowo┼Ťci prawnej, utworzon─ů zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami, zak┼éadaj─ůc─ů konto w Systemie na potrzeby prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej;
  6. Koncie Klienta ÔÇô rozumie si─Ö przez to stworzone przez Klienta konto w Systemie (przestrze┼ä logiczn─ů), w ramach kt├│rego Klient mo┼╝e korzysta─ç z funkcjonalno┼Ťci Systemu zgodnie z warunkami przewidzianymi w SerwicoTrial;
  7. ┼Üwiadczeniu us┼éug droga elektroniczn─ů ÔÇô ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. ÔÇô o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz. U. 2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03);
  8. U┼╝ytkowniku ÔÇô osoba fizyczna, kt├│rej Administrator Konta Klienta nada┼é okre┼Ťlone uprawnienia do korzystania z Systemu w ramach Konta Klienta;
  9. Administratorze Konta Klienta ÔÇô osoba fizyczna pos┼éuguj─ůca si─Ö adresem e-mail podanym w trakcie rejestracji. Posiada pe┼éne prawa do konfigurowania Systemu i nadawania uprawnie┼ä kolejnym U┼╝ytkownikom w ramach Konta Klienta;
 1. Prawa autorskie.
  1. Wy┼é─ůczne prawa autorskie do tre┼Ťci zawartych w Systemie nale┼╝─ů do DMSI Software sp. z o.o. z siedzib─ů w Warszawie, przy ul. K┼éobuckiej 23 c lok. 119, 02-699 Warszawa. Prawa autorskie zwi─ůzane z Systemem podlegaj─ů ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 880 t.j.).
  2. Zg┼éaszanie koncepcji dotycz─ůcych dzia┼éania lub funkcjonalno┼Ťci Serwico nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw maj─ůtkowych lub autorskich do Systemu lub jego cz─Ö┼Ťci przez U┼╝ytkownika.
 1. System.
  1. System przeznaczony jest do zarz─ůdzania zg┼éoszeniami serwisowymi przez Klient├│w w ramach prowadzonej przez nich dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.
  2. System jest dost─Öpny przez internet, za po┼Ťrednictwem strony www, po zalogowaniu si─Ö do niego. 
  3. Operator zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç zmiany w dowolnej chwili funkcjonalno┼Ťci Systemu rozbudowuj─ůc go o nowe funkcje i udogodnienia dla U┼╝ytkownik├│w, jak i zmiany w istniej─ůcych funkcjonalno┼Ťciach. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu ┼Ťwiadczonych us┼éug, w tym do ich dodawania i usuwania. Zmiany w powy┼╝szym zakresie nie stanowi─ů zmiany Regulaminu.
  4. Operator zastrzega mo┼╝liwo┼Ť─ç wyst─ůpienia przerw w zapewnieniu dost─Öpno┼Ťci Systemu. Wynik┼ée przerwy mog─ů by─ç spowodowane aktualizowaniem Systemu, konieczno┼Ťci─ů konserwacji lub usuni─Öcia ewentualnych nieprawid┼éowo┼Ťci w dzia┼éaniu Systemu. 
 1. Wymagania techniczne.
  1. Klient zapewnia we w┼éasnym zakresie urz─ůdzenie odbiorcze – komputer lub urz─ůdzenie typu smartphone z odpowiednim dost─Öpem do sieci Internet, wyposa┼╝one w przegl─ůdark─Ö oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
  2. W przypadku urz─ůdze┼ä mobilnych System dzia┼éa zar├│wno na systemie operacyjnym Android, jak i na iOS, na aktualnych wersjach.
  3. Prawid┼éowe korzystanie z Systemu mo┼╝liwe jest jedynie po spe┼énieniu w/w wymaga┼ä technicznych. Operator nie jest odpowiedzialny za nieprawid┼éowo┼Ťci w dzia┼éaniu Systemu powsta┼ée w zwi─ůzku z niespe┼énieniem przez Klienta lub U┼╝ytkownik├│w powy┼╝szych wymog├│w.
 1. Dost─Öp do SerwicoTrial i rejestracja Klienta.
  1. Aby korzysta─ç z Serwico Trial, Klient zobowi─ůzany jest zarejestrowa─ç si─Ö na stronie: app.serwico.com/register. Rejestracja wymaga uzupe┼énienia wszystkich danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
  2. Dane wymagane podczas rejestracji to: adres e-mail, imię i nazwisko oraz hasło.
  3. Adres e-mail wskazany podczas rejestracji stanowi dane kontaktowe Administratora Konta Klienta. 
  4. Po pozytywnym zako┼äczeniu procesu rejestracji Klient otrzymuje dost─Öp do Serwico Trial. 
  5. W ramach Konta Klienta Klient mo┼╝e uzupe┼éni─ç pozosta┼ée dane kontaktowe, takie jak: dane firmy, kt├│r─ů reprezentuje, imi─Ö nazwisko, numer telefonu.
  6. W ramach dost─Öpu do Serwico Trial Klient mo┼╝e korzysta─ç ze wszystkich funkcjonalno┼Ťci dost─Öpnych w Systemie przez okres 30 dni  od daty Rejestracji.
  7. Klient zobowi─ůzuje si─Ö, ┼╝e nie b─Ödzie w szczeg├│lno┼Ťci:
   1. zak┼é├│ca─ç, blokowa─ç, nadmiernie obci─ů┼╝a─ç, przerywa─ç, spowalnia─ç lub utrudnia─ç normalnego funkcjonowania Systemu, utrudnia─ç jego dost─Öpno┼Ťci innym U┼╝ytkownikom,
   2. przesyłać lub rozprzestrzeniać wirusów, koni trojańskich, robaków, zainfekowanych plików lub podobnych destrukcyjnych elementów w odniesieniu do Systemu,
   3. dostarcza─ç i rozpowszechnia─ç tre┼Ťci o charakterze bezprawnym lub godz─ůcych w dobre imi─Ö lub interes Operatora lub podmiot├│w trzecich.
  8. Operator o┼Ťwiadcza, ┼╝e w razie otrzymania urz─Ödowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomo┼Ťci o bezprawnym charakterze danych lub zwi─ůzanej z nimi dzia┼éalno┼Ťci lub o nieprzestrzeganiu przez Klienta zasad okre┼Ťlonych w niniejszym Regulaminie niezw┼éocznie uniemo┼╝liwi Klientowi dost─Öp do Systemu.
 1. Szczegółowe warunki korzystania z dostępu Serwico Trial
  1. Dost─Öp Serwico Trial jest bezp┼éatny w okresie 30 dni od daty aktywacji konta. 
  2. Klient zdaje sobie spraw─Ö z tego, ┼╝e dost─Öp do Trial Serwico ma na celu zweryfikowanie funkcjonalno┼Ťci Systemu. Korzystanie z Systemu przez Klienta w celach innych ni┼╝ testowe nast─Öpuje na wy┼é─ůczn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç Klienta. Odpowiedzialno┼Ť─ç Operatora Us┼éugi jest w tym zakresie wy┼é─ůczona.
  3. W ramach Konta Klienta w Serwico Trial Klient może nadawać dostęp do swojego Konta Klienta Użytkownikom. Za działania lub zaniechania Użytkowników, którym Klient nadał dostępy do Systemu w ramach własnego Konta Klienta, Klient odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.
  4. W ramach Konta Klienta Serwico Trial Klient ma prawo do skorzystania z przestrzeni dyskowej 50 GB na zapis danych. Operator Usługi w każdej chwili ma prawo do usuwania nadmiarowych danych.
  5. Korzystaj─ůc z funkcji Systemu U┼╝ytkownicy mog─ů wysy┼éa─ç powiadomienia push i wiadomo┼Ťci e-mail.
  6. Po upływie 30 dni, o których mowa w ust. 7.1 powyżej, dostęp do Konta Klienta zostaje zablokowany. Klient, który nadal chce korzystać ze swojego konta musi wykupić odpowiedni dostęp płatny do Systemu.
  7. W przypadku, gdy Klient nie wykupi dost─Öpu p┼éatnego do Systemu w ci─ůgu 60 dni od daty aktywacji konta w Systemie, Operator usuwa bezp┼éatne Konto Klienta w Serwico Trial.
 1. Zasady bezpieczeństwa.
  1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ┼Üwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů Operator informuje Klienta, ┼╝e korzystanie z us┼éug mo┼╝e wi─ůza─ç si─Ö ze standardowym ryzykiem zwi─ůzanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje przedsi─Öwzi─Öcie odpowiednich krok├│w w celu ich zminimalizowania. 
  2. Klient nie powinien u┼╝ywa─ç komputer├│w oraz jakichkolwiek innych urz─ůdze┼ä pozwalaj─ůcych na korzystanie z us┼éug niezabezpieczonych przed dost─Öpem os├│b niepowo┼éanych.
  3. Klient nie powinien zapisywać swoich haseł do Systemu ani udostępniać ich osobom nieupoważnionym.
  4. Jeżeli Klient lub którykolwiek z Użytkowników Konta Klienta dostrzeże oznaki błędnego lub nietypowego funkcjonowania Systemu, niezwłocznie powinien przerwać korzystanie z Systemu i zgłosić problem Operatorowi.
  5. Operator zastrzega sobie prawo zablokowania Klientowi dost─Öpu do Systemu w trybie natychmiastowym, je┼╝eli Klient:
   1. umy┼Ťlnie narusza postanowienia Regulaminu,
   2. dopuszcza si─Ö dzia┼éa┼ä zmierzaj─ůcych do naruszenia bezpiecze┼ästwa danych znajduj─ůcych si─Ö w Systemie lub podejmuje nieuprawnion─ů pr├│b─Ö dost─Öpu do Systemu,
   3. dokonuje czynno┼Ťci niezgodnych z prawem,
   4. działa na szkodę Operatora,
   5. utracił login lub hasło oraz nie skorzystał ze wskazanej przez Operatora Systemu procedury odzyskiwania loginu lub hasła,
   6. w innych szczeg├│lnie uzasadnionych wypadkach.
 1. Dane wprowadzone do Systemu przez Klienta.
  1. Klient jest administratorem danych osobowych wprowadzonych przez Klienta do Systemu w rozumieniu Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
  2. Klient, jako administrator danych wprowadzonych do Systemu w ramach swojego Konta Klienta, ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za istnienie podstawy prawnej do ich przetwarzania oraz za zrealizowanie obowi─ůzk├│w informacyjnych wobec U┼╝ytkownik├│w, kt├│rym Klient nada┼é uprawnienia do korzystania z Systemu w ramach Konta Klienta.
 1. Klauzula Informacyjna
  1. Klient powierza Operatorowi przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych przez Klienta do Systemu, w zakresie niezb─Ödnym do umo┼╝liwienia Klientowi korzystania z Systemu w ramach Serwico.
  2. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ┼Üwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů Operator jest administratorem danych osobowych Klient├│w, b─Öd─ůcych osobami fizycznymi prowadz─ůcymi dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů oraz os├│b dzia┼éaj─ůcych w imieniu os├│b prawnych. Operator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych, kt├│re s─ů niezb─Ödne do nawi─ůzania, ukszta┼étowania tre┼Ťci, zmiany lub rozwi─ůzania stosunku prawnego. Operator w szczeg├│lno┼Ťci jest uprawniony do przetwarzania nast─Öpuj─ůcych danych Klient├│w:
   1. nazwisko i imiona/firma;
   2. numer ewidencyjny NIP;
   3. adres;
   4. adres poczty elektronicznej;
   5. numer telefonu.
  3. Na podstawie zgody, uzyskanej na podstawie postanowień zawartych w pkt 12 Regulaminu, Operator ma prawo przetwarzać adres e-mail wykorzystany podczas rejestracji Konta Klienta w celach marketingowych do czasu odwołania takiej zgody.
  4. Operator mo┼╝e przetwarza─ç r├│wnie┼╝ dane charakteryzuj─ůce spos├│b korzystania przez Klienta z us┼éugi ┼Ťwiadczonej drog─ů elektroniczn─ů, o kt├│rych mowa w art. 18 ust. 5 ┼Üwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů:
   1. oznaczenia identyfikuj─ůce Klienta nadawane na podstawie danych, o kt├│rych mowa w pkt. 10.4.;
   2. oznaczenia identyfikuj─ůce zako┼äczenie sieci telekomunikacyjnej lub system informatyczny, z kt├│rego korzystali Klienci oraz U┼╝ytkownicy Konta Klienta;
   3. informacje o rozpocz─Öciu, zako┼äczeniu oraz zakresie ka┼╝dorazowego korzystania z  Serwico;
   4. informacje o skorzystaniu przez Klienta z  Serwico.
  5. W celu umo┼╝liwienia Klientowi korzystania z Serwico lub dokonania innej czynno┼Ťci z Klientem, Operator mo┼╝e przetwarza─ç inne dane niezb─Ödne ze wzgl─Ödu na w┼éa┼Ťciwo┼Ť─ç ┼Ťwiadczonej us┼éugi.
  6. Po zako┼äczeniu korzystania z Serwico przez Klienta, Operator uprawniony jest do przetwarzania danych Klienta b─Öd─ůcego osob─ů fizyczn─ů prowadz─ůc─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů oraz danych wprowadzonych przez Klienta do Systemu, kt├│re s─ů:
   1. niezb─Ödne do wyja┼Ťnienia okoliczno┼Ťci niedozwolonego korzystania z Systemu;
   2. dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepis├│w prawa lub niniejszego Regulaminu.
  7. Dane Klienta b─Öd─ůcego osob─ů fizyczn─ů prowadz─ůc─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů oraz dane wprowadzonych przez Klienta do Systemu b─Öd─ů przetwarzane przez Operatora przez czas korzystania przez Klienta z  Serwico Trial, a po jego usuni─Öciu, przez okres przewidziany w obowi─ůzuj─ůcych przepisach prawa w celach wskazanych w punktach powy┼╝ej.
  8. Klientowi przys┼éuguj─ů nast─Öpuj─ůce prawa:
   1. dost─Öpu do danych osobowych;
   2. zmiany, w tym aktualizacji danych osobowych;
   3. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
   4. do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   5. do ┼╝─ůdania usuni─Öcia danych i do przenoszenia danych.
  9. Pozosta┼ée informacje dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych okre┼Ťla Polityka Prywatno┼Ťci.
 1. Odpowiedzialno┼Ť─ç Operatora.
  1. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpo┼Ťrednio lub po┼Ťrednio (┼é─ůcznie ze szkodami z tytu┼éu utraty zysk├│w z prowadzenia przedsi─Öbiorstwa, przerw w dzia┼éalno┼Ťci przedsi─Öbiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze maj─ůtkowym), powsta┼ée z powodu u┼╝ycia, niemo┼╝liwo┼Ťci u┼╝ycia lub b┼é─Ödnego dzia┼éania Systemu lub jego modu┼é├│w. 
  2. Operator nie ponosi ┼╝adnej odpowiedzialno┼Ťci w zwi─ůzku z niezgodnym z Regulaminem lub niew┼éa┼Ťciwym korzystaniem przez Klienta z Systemu oraz nieprawid┼éowym funkcjonowaniem sprz─Ötu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy te┼╝ systemu ┼é─ůczno┼Ťci, za pomoc─ů kt├│rych Klient ┼é─ůczy si─Ö Systemem.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu trwa┼éej lub czasowej niemo┼╝liwo┼Ťci ┼Ťwiadczenia us┼éug oraz nienale┼╝ytego ┼Ťwiadczenia us┼éug w ramach Serwico  z przyczyn niezale┼╝nych od Operatora oraz z przyczyn le┼╝─ůcych po stronie podmiot├│w trzecich w szczeg├│lno┼Ťci dostawc├│w medi├│w, dostawc├│w us┼éug telekomunikacyjnych czy kolokacji.
  4. Operator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za przerwy w dost─Öpno┼Ťci Systemu powsta┼ée wskutek zaplanowanej przez Operatora przerwy technicznej wynikaj─ůcej ze zmiany funkcjonalno┼Ťci czy aktualizacji Systemu.
 1. Zgody marketingowe
  1. Za┼éo┼╝enie bezp┼éatnego Konta Klienta w Systemie przez jest r├│wnoznaczne z wyra┼╝eniem zgody na wpisanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji na list─Ö mailingow─ů Operatora.
  2. Wyra┼╝enie zgody na wpisanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji na list─Ö mailingow─ů Operatora jest dobrowolne ale niezb─Ödne do zarejestrowania Konta Klienta Serwico Trial i bezp┼éatnego z niego korzystania.
  3. Administrator Konta Klienta mo┼╝e w ka┼╝dej chwili zg┼éosi─ç ┼╝─ůdanie wypisania si─Ö z listy mailingowej.
 1. Usuni─Öcie Konta Klienta.
  1. Konto Klienta stworzone w ramach Serwico Trial  zostaje usuni─Öte przez Operatora w nast─Öpuj─ůcych przypadkach:
   1. na ┼╝─ůdanie Klienta ÔÇô zg┼éoszone mailem przez Administratora Konta Klienta na adres: contact@serwico.com – w terminie ustalonym przez Strony.
   2. na podstawie ust. 6.8, 7.7 ust. 8.5 Regulaminu – w terminie 7 dni od daty zablokowania Konta.
   3. brak akceptacji nowego Regulaminu – w terminie 7 dni od daty poinformowania o tym fakcie Operatora.
 1. Zmiana Regulaminu.
  1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
  2. Zmiana Regulaminu mo┼╝e nast─ůpi─ç w szczeg├│lno┼Ťci w przypadku:
   1. zmiany warunk├│w ┼Ťwiadczenia us┼éug przez Operatora,
   2. zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Systemu,
   3. konieczno┼Ťci dostosowania dzia┼éania Systemu i zapis├│w Regulaminu do nowych przepis├│w prawa,
   4. innych uzasadnionych sytuacji.
  3. O zmianie Regulaminu Operator zawiadamia Klienta poprzez wys┼éanie do Administratora Konta Klienta komunikatu zawieraj─ůcego tre┼Ť─ç nowego Regulaminu lub informacji o pojawieniu si─Ö nowego Regulaminu. Nowy Regulamin dost─Öpny b─Ödzie r├│wnie┼╝ na stronie internetowej Systemu.
  4. Niezaakceptowanie przez Klienta nowego Regulaminu w terminie wskazanym w ust. 13.1.3. jest jednoznaczne z rezygnacj─ů Klienta z korzystania z Serwico, co wi─ů┼╝e si─Ö z usuni─Öciem Konta Klienta z Systemu. Brak akceptacji nowego Regulaminu Administrator Konta Klienta winien niezw┼éocznie zg┼éosi─ç Operatorowi na adres e-mail: contact@serwico.com
  5. W przypadku braku sprzeciwu Klienta, co do tre┼Ťci nowego Regulaminu Operator b─Ödzie ┼Ťwiadczy┼é Us┼éugi na zasadach okre┼Ťlonych w nowym Regulaminie. 

Warszawa,10 sierpnia 2023 r.