Terms of service

REGULAMIN
┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů 
z wykorzystaniem systemu SERWICO

 1. Postanowienia og├│lne.
  1. Niniejszy ÔÇ×Regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z wykorzystaniem systemu SERWICOÔÇŁ, opisuje rodzaje, zasady, warunki oraz zakres ┼Ťwiadczenia drog─ů elektroniczn─ů us┼éug polegaj─ůcych na udost─Öpnianiu Klientom tzw. systemu SERWICO, s┼éu┼╝─ůcego do zarz─ůdzania i organizacji pracy serwisant├│w przez DMSI Software Sp. z o.o. z siedzib─ů w Warszawie (adres: ul. K┼éobucka 23 c lok. 119, 02-699 Warszawa), wpisan─ů do rejestru przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydzia┼é Gospodarczy w Warszawie, pod numerem KRS 0000348675, posiadaj─ůc─ů numery NIP: 7952492770 i REGON: 180529910, adres e-mail: pomoc@dmsi.pl.
  2. Regulamin SERWICO okre┼Ťla ponadto warunki zak┼éadania i usuwania kont w systemie informatycznym SERWICO, przetwarzania danych w zwi─ůzku z korzystaniem z tego systemu oraz tryb post─Öpowania reklamacyjnego zwi─ůzanego ze ┼Ťwiadczeniem Us┼éug.
  3. Klient, kt├│ry chce skorzysta─ç z us┼éug ┼Ťwiadczonych z wykorzystaniem systemu informatycznego SERWICO, musi zapozna─ç si─Ö z tre┼Ťci─ů i zaakceptowa─ç Regulamin SERWICO, zobowi─ůzuj─ůc si─Ö tym samym do przestrzegania jego postanowie┼ä, co jest r├│wnoznaczne z zawarciem umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug informatycznych z wykorzystaniem systemu SERWICO. Rozpocz─Öcie korzystania z wersji Serwico Trial (jak zdefiniowano ni┼╝ej) jest r├│wnoznaczne z zobowi─ůzaniem si─Ö przez Klienta do przestrzegania postanowie┼ä Regulaminu Serwico Trial, jednak nie skutkuje zawarciem z DMSI umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug.
  4. Niniejszy Regulamin Serwico zamieszczony jest na stronie internetowej https://serwico.com/pl/terms-of-service/, sk─ůd mo┼╝na go nieodp┼éatnie pobra─ç
 1. Definicje. Zakres stosowania.
  1. Przez wymienione ni┼╝ej i u┼╝yte w Regulaminie wyrazy lub zwroty (pisane z wielkich liter), bez wzgl─Ödu na liczb─Ö, rodzaj i przypadek w jakich s─ů u┼╝yte, nale┼╝y rozumie─ç:
   1. Administrator Systemu ÔÇô U┼╝ytkownik, kt├│remu Klient nada┼é najwy┼╝sze uprawnienia administracyjne, umo┼╝liwiaj─ůce dokonywanie wszystkich mo┼╝liwych operacji dost─Öpnych w obr─Öbie Konta Klienta oraz posiadaj─ůcych pe┼ény dost─Öp (wprowadzanie, edycja, kasowanie) do wszystkich danych tam zgromadzonych. W obr─Öbie Konta Klienta mo┼╝e wyst─Öpowa─ç kilku U┼╝ytkownik├│w o uprawnieniach Administratora. Dane Administratora Systemu Klient modyfikuje samodzielnie w odpowiedniej zak┼éadce na Koncie Klienta. Z poziomu Systemu nie mo┼╝na wy┼é─ůczy─ç Administratora Ownera, w oparciu o e-mail kt├│rego, dokonano pierwotnej rejestracji Konta Klienta;
   2. Administrator Owner – Administrator Systemu, kt├│ry dokona┼é pierwszej rejestracji Konta Klienta w Systemie, posiada uprawnienia do anulowania subskrypcji i zmiany karty p┼éatniczej przypisanej do p┼éatno┼Ťci cyklicznych.
   3. Aplikacja Mobilna – wersja Serwico przeznaczona do instalacji i u┼╝ywania na urz─ůdzeniach przeno┼Ťnych;
   4. Cennik ÔÇô wykaz Plan├│w Subskrypcji wraz z op┼éatami za ┼Ťwiadczenie Us┼éug i innych op┼éat za czynno┼Ťci zwi─ůzane ze ┼Ťwiadczeniem Us┼éug i korzystaniem przez Klienta z Systemu. Aktualny Cennik prezentowany jest na stronie: https://serwico.com/pl/pricing/;
   5. Dane Klienta – wszelkie dane (w tym pliki zawieraj─ůce tekst, d┼║wi─Öki, filmy i obrazy) oraz odniesienia do tych tre┼Ťci/danych, przekazane DMSI przez Klienta (lub w jego imieniu lub na jego zlecenie) w wyniku korzystania z Systemu i Us┼éug, a tak┼╝e ww. dane udost─Öpnione Klientowi w Systemie lub przez niego pobrane z Systemu w efekcie ┼Ťwiadczonych Us┼éug, z wy┼é─ůczeniem:
    1. danych udostępnianych Klientowi przez DMSI w ramach Usług Wsparcia,
    2. zanonimizowanych danych statystycznych,  
    3. archiwalnych danych, posiadanych przez DMSI w celu zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania fakt├│w istotnych prawnie;
   6. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub mo┼╝liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; mo┼╝liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, kt├│r─ů mo┼╝na bezpo┼Ťrednio lub po┼Ťrednio zidentyfikowa─ç, w szczeg├│lno┼Ťci na podstawie identyfikatora takiego jak imi─Ö i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden b─ůd┼║ kilka szczeg├│lnych czynnik├│w okre┼Ťlaj─ůcych fizyczn─ů, fizjologiczn─ů, genetyczn─ů, psychiczn─ů, ekonomiczn─ů, kulturow─ů lub spo┼éeczn─ů to┼╝samo┼Ť─ç osoby fizycznej;
   7. DMSI – DMSI Software Sp. z o.o. z siedzib─ů w Warszawie (adres: ul. K┼éobucka 23c lok. 119, 02-699 Warszawa), wpisana do rejestru przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydzia┼é Gospodarczy w Warszawie, pod numerem KRS 0000348675, posiadaj─ůc─ů numery NIP: 7952492770 i REGON: 180529910, adres e-mail: pomoc@dmsi.pl; 
   8. Dokumentacja – dokumentacja u┼╝ytkowa lub dokumentacja techniczna Systemu, przekazana lub w inny spos├│b udost─Öpniona Klientowi przez DMSI (np. przez stron─Ö WWW);
   9. Klient – osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej odr─Öbne przepisy przyznaj─ů zdolno┼Ť─ç prawn─ů, posiadaj─ůca przymiot przedsi─Öbiorcy w rozumieniu art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. ÔÇô Prawo przedsi─Öbiorc├│w (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.) i korzystaj─ůca (lub zamierzaj─ůca korzysta─ç) w ramach tej dzia┼éalno┼Ťci z Us┼éug na zasadach okre┼Ťlonych w niniejszym Regulaminie; 
   10. Konto Klienta ÔÇô wydzielona przestrze┼ä logiczna Systemu, w kt├│rej s─ů gromadzone i przetwarzane dane Klienta, dost─Öpna w okresie trwania Umowy;  
   11. Konto U┼╝ytkownika – indywidualne konto U┼╝ytkownika, kt├│rego za┼éo┼╝enie wymaga rejestracji U┼╝ytkownika w Systemie (podania danych osobowych tego U┼╝ytkownika), a tak┼╝e zdefiniowania jego roli w Systemie; Konto U┼╝ytkownika jest niezb─Ödne do dost─Öpu i korzystania z Systemu oraz wykonywania w nim czynno┼Ťci zgodnie z zakresem przewidzianym dla danej roli; dost─Öp do Konta U┼╝ytkownika zabezpieczony jest przypisanym do niego unikalnym loginem i has┼éem, kt├│re pozwala na zdalny dost─Öp (zalogowanie si─Ö) do Systemu; 
   12. Modyfikacja Systemu ÔÇô ka┼╝da zmiana Oprogramowania, w szczeg├│lno┼Ťci aktualizacja Oprogramowania do nowszej wersji, poprawka, modyfikacja, rozbudowa lub zmiana funkcjonalno┼Ťci b─ůd┼║ parametr├│w Oprogramowania, przeniesienie ca┼éo┼Ťci lub poszczeg├│lnych element├│w Systemu (w tym baz danych) na inne urz─ůdzenia fizyczne lub zmiana lokalizacji urz─ůdze┼ä fizycznych, na kt├│rych System jest utrzymywany, modyfikacje w obszarze rekord├│w DNS (zmiana, aktualizacja, dodanie nowych); 
   13. Okres Rozliczeniowy – oznaczony przedzia┼é czasu (miesi─ůc lub rok), w kt├│rym Klient ma dost─Öp do Systemu w ramach wybranego Planu subskrypcji oraz ma obowi─ůzek ui┼Ťci─ç za niego Op┼éat─Ö. Pierwszy Okres rozliczeniowy rozpoczyna si─Ö bezpo┼Ťrednio po zarejestrowaniu Konta Klienta i pozytywnym zweryfikowaniu przez Operatora P┼éatno┼Ťci uiszczenia pierwszej Op┼éaty. Okres rozliczeniowy ko┼äczy si─Ö odpowiednio w kolejnym miesi─ůcu lub roku – w dniu odpowiadaj─ůcym dat─ů dacie rejestracji Konta Klienta lub w ostatnim dniu wyst─Öpuj─ůcym w danym miesi─ůcu, poprzedzaj─ůcym tak─ů dat─Ö.
   14. Operator P┼éatno┼Ťci – podmiot ┼Ťwiadcz─ůcy us┼éugi p┼éatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o us┼éugach p┼éatniczych (tekst jednolity: Dz.  U. 2022, poz. 2360, ze zm.);
   15. Op┼éaty ÔÇô wskazane w Cenniku op┼éaty za ┼Ťwiadczenie Us┼éug oraz stawki za inne czynno┼Ťci zwi─ůzane ze ┼Ťwiadczeniem Us┼éug i korzystaniem przez Klienta z Systemu, w szczeg├│lno┼Ťci Op┼éaty za poszczeg├│lne Plany Subskrypcji, U┼╝ytkownik├│w i przestrze┼ä dyskow─ů, do kt├│rych zap┼éaty na rzecz DMSI zobowi─ůzany jest Klient; 
   16. Oprogramowanie ÔÇô aplikacje wchodz─ůce w sk┼éad Systemu, w szczeg├│lno┼Ťci aplikacja Serwico;
   17. Plan Subskrypcji – zakres Us┼éug i funkcjonalno┼Ťci dost─Öpny dla Klienta za okre┼Ťlon─ů Op┼éat─ů.
   18. P┼éatno┼Ť─ç Cykliczna – zgoda na cykliczne obci─ů┼╝enie karty p┼éatniczej Klienta, podanej w trakcie procesu zakupu Us┼éugi.
   19. Przedsi─Öbiorca o Prawach Konsumenta ÔÇô przedsi─Öbiorca b─Öd─ůcy osob─ů fizyczn─ů, kt├│ry zawiera Umow─Ö bezpo┼Ťrednio zwi─ůzan─ů jego dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, gdy z tre┼Ťci tej umowy wynika, ┼╝e nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikaj─ůcego w szczeg├│lno┼Ťci z przedmiotu wykonywanej przez niego dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, udost─Öpnionego na podstawie przepis├│w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej; Klient posiada prawa konsumenta wy┼é─ůcznie w zakresie okre┼Ťlonym przez przepisy prawa;
   20. Regulamin lub Regulamin Serwico ÔÇô niniejszy ÔÇ×Regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z wykorzystaniem systemu SerwicoÔÇŁ wraz za┼é─ůcznikami do niego, kt├│re stanowi─ů integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç tego regulaminu. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o kt├│rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů. 
   21. System ÔÇô system informatyczny Serwico dedykowany dla przedsi─Öbiorc├│w, w szczeg├│lno┼Ťci prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů w zakresie ┼Ťwiadczenia us┼éug serwisowych i konserwacyjnych (tj. zesp├│┼é wsp├│┼épracuj─ůcych ze sob─ů urz─ůdze┼ä informatycznych i aplikacji, zapewniaj─ůcy przetwarzanie i przechowywanie, a tak┼╝e wysy┼éanie i odbieranie danych) oparty na aplikacji Serwico, s┼éu┼╝─ůcy do zarz─ůdzania zleceniami serwisowymi i dokumentowania wizyt serwisowych;
   22. Umowa ÔÇô umowa zawierana na odleg┼éo┼Ť─ç drog─ů elektroniczn─ů pomi─Ödzy Klientem a DMSI, na skutek zaakceptowania niniejszego Regulaminu, przedmiotem kt├│rej jest ┼Ťwiadczenie przez DMSI Us┼éug na rzecz Klienta.
   23. Urz─ůdzenie Odbiorcze Klienta ÔÇô komputer lub inne urz─ůdzenie og├│lnego przeznaczenia do indywidualnego u┼╝ytku, pod┼é─ůczone do internetu, umo┼╝liwiaj─ůce uruchomienie przegl─ůdarki internetowej, wykorzystywane do dost─Öpu i korzystania z Systemu przez U┼╝ytkownik├│w;
   24. Us┼éugi ÔÇô og├│┼é us┼éug ┼Ťwiadczonych zdalnie przez DMSI na rzecz Klienta na podstawie niniejszego Regulaminu;
   25. Us┼éugi Serwico ÔÇô us┼éugi ┼Ťwiadczone przez DMSI polegaj─ůce na udost─Öpnieniu Klientowi do niewy┼é─ůcznego korzystania Systemu i wykonywaniu przez DMSI z u┼╝yciem Systemu – na ┼╝─ůdanie Klienta – czynno┼Ťci polegaj─ůcych na przetwarzaniu, przechowywaniu, wysy┼éaniu i odbieraniu danych; 
   26. Us┼éugi Wsparcia ÔÇô us┼éugi wsparcia technicznego, ┼Ťwiadczone przez DMSI na rzecz Klient├│w w godz. 8.00 – 16.00 w Dni robocze;
   27. U┼╝ytkownicy ÔÇô osoby fizyczne, dla kt├│rych w Systemie zosta┼éy utworzone Konta U┼╝ytkownik├│w i kt├│rym ÔÇô po zalogowaniu si─Ö – umo┼╝liwiony zosta┼é zdalny dost─Öp i mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z Systemu oraz wykonywania w nim czynno┼Ťci zgodnie z przypisanymi przez Klienta rolami (administrator, serwisant, koordynator lub go┼Ť─ç); jeden U┼╝ytkownik mo┼╝e by─ç przypisany w obr─Öbie danego Konta Klienta wy┼é─ůcznie do jednej roli; opisy uprawnie┼ä dla poszczeg├│lnych r├│l wskazane s─ů pod adresem: https://serwico.com/how-to-start-working-with-serwico/.
  2. Regulamin okre┼Ťla szczeg├│┼éowe zasady zawierania Umowy oraz korzystania z Systemu, w szczeg├│lno┼Ťci:
   1. warunki ┼Ťwiadczenie Us┼éug drog─ů elektroniczn─ů;
   2. warunki i zasady korzystania z Systemu i Usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Systemu i Usług;
   3. prawa i obowi─ůzki Klienta zwi─ůzane z korzystaniem z Systemu i Us┼éug;
   4. warunki przetwarzania danych osobowych.
 1. Warunki korzystania z Systemu i Usług. Umowa.
  1. Warunkiem korzystania z Systemu i Usług jest:
   1. posiadanie przez Klienta przymiotu przedsi─Öbiorcy i prowadzenie przez niego we w┼éasnym imieniu dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. ÔÇô Prawo przedsi─Öbiorc├│w (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.),
   2. posiadanie przez Klienta przymiotu czynnego podatnika VAT i numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
   3. zapoznanie si─Ö z tre┼Ťci─ů i zaakceptowanie aktualnego Regulaminu Serwico oraz wymaganych w procesie zakupowym o┼Ťwiadcze┼ä, a co za tym idzie zawarcie Umowy,
   4. utworzenie Konta Klienta oraz
   5. pozytywne zweryfikowanie przez Operatora P┼éatno┼Ťci uiszczenia przez Klienta Op┼éaty za wybrany Plan subskrypcji.
  2. Umowa zawierana jest na odleg┼éo┼Ť─ç drog─ů elektroniczn─ů na czas nieokre┼Ťlony.
  3. Tre┼Ť─ç Umowy wyznaczaj─ů postanowienia Regulaminu. Przed zawarciem Umowy DMSI umo┼╝liwia Klientowi zapoznanie si─Ö z Regulaminem oraz ze wszystkimi za┼é─ůcznikami do Regulaminu. Dokumenty te s─ů dost─Öpne na stronie: https://serwico.com/pl/terms-of-service/.
  4. Klient rejestruj─ůc Konto w Systemie potwierdza, ┼╝e zapozna┼é si─Ö z Regulaminem i za┼é─ůcznikami do niego oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia w ca┼éo┼Ťci i bez zastrze┼╝e┼ä. O┼Ťwiadczenie to jest sk┼éadane poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczeg├│lnionego i widocznego w toku rejestracji.
  5. Opr├│cz niniejszego Regulaminu, tre┼Ť─ç Umowy wyznaczaj─ů warunki podane w trakcie procesu zakupowego (takie jak wybrany przez Plan subskrypcji lub Okres Rozliczeniowy), tre┼Ť─ç o┼Ťwiadcze┼ä (w tym zg├│d) wyra┼╝onych przez Klienta podczas procesu zakupowego oraz ÔÇô stosownie do przypadku ÔÇô postanowienia zawarte w innych dokumentach (np. w warunkach okre┼Ťlonej promocji), ka┼╝dorazowo udost─Öpnianych Klientowi podczas procesu zakupowego. 
  6. ┼Üwiadczenie Us┼éug rozpoczyna si─Ö w terminie zawarcia Umowy oraz dokonania pierwszej p┼éatno┼Ťci i ko┼äczy w dniu zako┼äczenia Umowy.
  7. DMSI może odmówić zawarcia Umowy o Świadczenie Usług w przypadku, gdy:
   1. Klient poda DMSI nieprawdziwe lub niepe┼éne dane Klienta lub Administratora Systemu oraz: 
    – nie uzupe┼éni lub nie poprawi tych danych mimo wezwania DMSI w terminie wskazanym przez DMSI (nie kr├│tszym ni┼╝ 3 dni), lub
    – pomimo uzupe┼énienia lub poprawienia danych dane s─ů w dalszym ci─ůgu nieprawdziwe lub niepe┼éne,
   2. DMSI uprzednio rozwi─ůza┼éa Umow─Ö z Klientem na skutek okoliczno┼Ťci, za kt├│re odpowiedzialno┼Ť─ç ponosi Klient, lub
   3. zachodzi uzasadniona obawa, że Klient nie będzie przestrzegał Regulaminu lub będzie korzystał z Systemu lub Usług w sposób sprzeczny z prawem lub w celach sprzecznym z przeznaczeniem Systemu lub Usług,
   4. Klient jest Przedsi─Öbiorc─ů o Prawach Konsumenta.
  8. Klient ma prawo w ka┼╝dym czasie wypowiedzie─ç Umow─Ö sk┼éadaj─ůc DMSI o┼Ťwiadczenie o rezygnacji z Us┼éugi. O┼Ťwiadczenie to sk┼éada Administrator Owner, kt├│ry za┼éo┼╝y┼é Konto, poprzez wybranie opcji ÔÇťAnulujÔÇŁ po zalogowaniu si─Ö na swoje Konto. W takim przypadku Umowa ulega rozwi─ůzaniu z ko┼äcem Okresu Rozliczeniowego, za kt├│ry zosta┼éa dokonana ostatnia p┼éatno┼Ť─ç.
  9. DMSI ma prawo do rozwi─ůzania Umowy z zachowaniem 3ÔÇômiesi─Öcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego. Ponadto DMSI jest uprawniona do rozwi─ůzania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w szczeg├│lno┼Ťci w przypadku:
   1. zablokowania dost─Öpu do Systemu Klienta lub U┼╝ytkownika na mocy postanowienia punktu 18.3 niniejszego Regulaminu; 
   2. ra┼╝─ůcego naruszenia przez Klienta lub U┼╝ytkownika postanowie┼ä Regulaminu, Umowy lub jego obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa lub
   3. utraty przez Klienta przymiotu przedsi─Öbiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. ÔÇô Prawo przedsi─Öbiorc├│w (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) lub
   4. utraty przez Klienta przymiotu czynnego podatnika VAT i numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
   5. odpi─Öcia lub utraty wa┼╝no┼Ťci karty p┼éatniczej i nie podpi─Öcia nowej, a co za tym idzie uniemo┼╝liwienia realizacji P┼éatno┼Ťci Cyklicznych,
   6. nie dokonania p┼éatno┼Ťci za kolejny Okres rozliczeniowy

    bez obowi─ůzku pisemnego wezwania Klienta do zaprzestania narusze┼ä lub wykonania jego zobowi─ůza┼ä, o ile dalsze postanowienia Regulaminu nie stanowi─ů wyra┼║nie inaczej.
 1. Zasady korzystania z Systemu i ┼Ťwiadczenia Us┼éug
  1. DMSI zobowi─ůzuje si─Ö na zasadach okre┼Ťlonych w Regulaminie do ┼Ťwiadczenia na rzecz Klienta:
   1. Us┼éug, w szczeg├│lno┼Ťci do ┼Ťwiadczenia na rzecz Klienta us┼éug przetwarzania Danych Klienta w Systemie i zdalnego udost─Öpniania Klientowi efekt├│w tego przetwarzania danych oraz
   2. Usług Wsparcia.
  2. Klient mo┼╝e korzysta─ç z Systemu i Us┼éug wy┼é─ůcznie w swoim imieniu i wy┼é─ůcznie na sw─ů rzecz. 
  3. DMSI zapewnia Klientowi dost─Öp do Systemu wy┼é─ůcznie zdalnie za po┼Ťrednictwem sieci Internet. W ten sam spos├│b DMSI ┼Ťwiadczy na rzecz Klienta Us┼éugi. 
  4. Klient nie ma dost─Öpu (w szczeg├│lno┼Ťci fizycznego lub z wykorzystaniem narz─Ödzi informatycznych) do Urz─ůdze┼ä Systemu, jak te┼╝ mo┼╝liwo┼Ťci ich konfiguracji lub parametryzacji. Urz─ůdzenia znajduj─ů si─Ö w okresie ┼Ťwiadczenia Us┼éug pod wy┼é─ůczna kontrol─ů DMSI lub podmiot├│w trzecich dzia┼éaj─ůcych na zlecenie DMSI.
  5. Us┼éugi s─ů ┼Ťwiadczone na rzecz Klienta przy wykorzystaniu Systemu bez zastrze┼╝enia prawa wy┼é─ůczno┼Ťci korzystania z Systemu przez Klienta. Oznacza to, ┼╝e w Systemie s─ů przetwarzane, przechowywane, wysy┼éane i odbierane dane r├│┼╝nych Klient├│w.
 1. Dane Klienta
  1. Us┼éugi s─ů ┼Ťwiadczone wy┼é─ůcznie w odniesieniu do Danych Klienta stanowi─ůcych w┼éasno┼Ť─ç Klienta lub danych stanowi─ůcych w┼éasno┼Ť─ç os├│b trzecich, z kt├│rymi Klient wsp├│┼épracuje lub na rzecz kt├│rych Klient ┼Ťwiadczy us┼éugi z wykorzystaniem Systemu. Klient i U┼╝ytkownicy nie mog─ů wprowadza─ç do Systemu lub przetwarza─ç w Systemie innych danych ni┼╝ wymienione w zdaniu poprzedzaj─ůcym, jak te┼╝ jakichkolwiek danych sprzecznych z prawem.
  2. W ramach Usług DMSI umożliwia Klientowi i Użytkownikom (odpowiednio do przyznanych im w Systemie przez Klienta uprawnień):
   1. wprowadzanie (import) do Systemu Danych Klienta;
   2. przechowywanie Danych Klienta w Systemie;
   3. dost─Öp do Danych Klienta wprowadzonych, przetworzonych lub przechowywanych w Systemie, z wykorzystaniem rozwi─ůza┼ä sieciowych i internetowych (on-line) po zalogowaniu si─Ö do Systemu poprzez przegl─ůdark─Ö internetow─ů, z zastrze┼╝eniem postanowie┼ä punkt├│w poprzedzaj─ůcych;
   4. dost─Öp do efekt├│w przetwarzania Danych Klienta w Systemie;
   5. pobieranie (eksport) Danych Klienta wprowadzonych do Systemu z poszczeg├│lnych list zdefiniowanych w Systemie (np. Klienci, Obiekty, Serwisanci).
  3. DMSI nie jest uprawnione lub zobowi─ůzane do importu lub eksportu z Systemu jakichkolwiek Danych Klienta, jak te┼╝ nie jest uprawnione lub zobowi─ůzane do weryfikacji poprawno┼Ťci Danych Klienta, chyba ┼╝e odmiennie wprost stanowi─ů inne postanowienia Regulaminu.
  4. DMSI w toku ┼Ťwiadczenia Us┼éug:
   1. nie jest inicjatorem odbioru lub eksportu Danych Klienta;
   2. nie dokonuje wyboru źródeł Danych Klienta, jak też nie dokonuje wyboru odbiorcy przekazu Danych Klienta lub efektów przetwarzania Danych Klienta;
   3. nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w Danych Klienta.
  5. Czynno┼Ťci, o kt├│rych mowa w podpunktach 1) – 3) dokonuje U┼╝ytkownik (stosownie do przyznanych mu przez Klienta r├│l, uprawnie┼ä i zasob├│w), poprzez dokonanie parametryzacji Systemu i Us┼éug lub wprowadzenie do Systemu odpowiedniego polecenia. W wy┼╝ej wskazanym zakresie Us┼éugi Serwico ograniczone s─ů wy┼é─ůcznie do udost─Öpnienia okre┼Ťlonych funkcjonalno┼Ťci i mo┼╝liwo┼Ťci ich parametryzacji.
 1. Bezpiecze┼ästwo ┼Ťwiadczenia us┼éug. Poufno┼Ť─ç danych Klienta
  1. W celu zapewnienia bezpiecze┼ästwa przekazu Danych Klienta w zwi─ůzku ze ┼Ťwiadczonymi Us┼éugami, DMSI zapewnia standardowe ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa ┼Ťwiadczonych Us┼éug, w szczeg├│lno┼Ťci ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesy┼éanych w Internecie. W Systemie s─ů stosowane wybrane kryptograficzne techniki zabezpieczania w stosunku do wybranych Danych Klienta lub danych dost─Öpowych do Systemu (has┼éa U┼╝ytkownik├│w). Transmisja Danych Klienta z Systemu do Urz─ůdzenia Odbiorczego Klienta jest szyfrowana z u┼╝yciem protoko┼é├│w zabezpieczaj─ůcych transmisj─Ö strumieni danych (Secure Socket Layer lub innych podobnych).
  2. DMSI zastrzega sobie prawo zmiany technologii lub poziomu zabezpieczenia danych, Systemu lub ┼Ťrodowiska sprz─Ötowo-programowego, w kt├│rym dzia┼éa Oprogramowanie. DMSI powinno z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi─ç Klienta o planowanym wprowadzeniu powy┼╝szych zmian, w zakresie umo┼╝liwiaj─ůcym Klientowi niezak┼é├│cone korzystanie z us┼éug przetwarzania danych, o ile wprowadzone zmiany wymagaj─ů dla dalszego prawid┼éowego korzystania z Systemu lub Us┼éug dostosowania Urz─ůdze┼ä Odbiorczych Klienta, ich oprogramowania lub ich parametryzacji.
  3. Klient przyjmuje do wiadomo┼Ťci, ┼╝e stosowane przez DMSI technologie zabezpiecze┼ä danych, Oprogramowania lub ┼Ťrodowiska sprz─Ötowo-programowego nie gwarantuj─ů pe┼énego zabezpieczenia przed dost─Öpem do nich os├│b nieupowa┼╝nionych. W zwi─ůzku z tym DMSI ponosi w tym zakresie odpowiedzialno┼Ť─ç za niezachowanie nale┼╝ytej staranno┼Ťci w zakresie wprowadzenia standardowo stosowanych zabezpiecze┼ä przy ┼Ťwiadczeniu us┼éug przetwarzania/przechowywania danych.
  4. W celu zabezpieczenia Danych Klienta wprowadzonych do Systemu lub innych danych przechowywanych w bazach danych Systemu, DMSI tworzy ich kopie zapasowe bazy danych Systemu, przy czym nie s─ů tworzone kopie plik├│w zapisanych przez Klienta w Systemie. Okres przechowywania plik├│w na Koncie Klienta uzale┼╝niony jest od rozmiar├│w tych plik├│w oraz wykupionej przez Klienta przestrzeni dyskowej.
 1. Korzystanie z Systemu przez Klienta i U┼╝ytkownik├│w
  1. Klient mo┼╝e korzysta─ç z Systemu i Us┼éug wy┼é─ůcznie po utworzeniu dla niego Konta Klienta.
  2. System umo┼╝liwia Klientowi utworzenie indywidualnego Konta Klienta na stronie internetowej serwico.com, poprzez klikni─Öcie w zak┼éadk─Ö ÔÇťZarejestruj si─ÖÔÇŁ, wype┼énienie danych niezb─Ödnych do za┼éo┼╝enia dost─Öpu Serwico Trial oraz potwierdzenie zapoznania si─Ö i zaakceptowanie Regulaminu  (akceptacja wymagana jest r├│wnie┼╝ po ka┼╝dej zmianie tego regulaminu) oraz wyra┼╝enia zgody na przetwarzanie przez DMSI Danych Osobowych Klienta.
  3. Po zalogowaniu si─Ö do Systemu, Klient jest zobowi─ůzany do uzupe┼énienia niezb─Ödnych danych, kontaktowych (zak┼éadka Administracja i Dane konta). 
  4. Klient zobowi─ůzany jest do podania DMSI prawdziwych danych w zwi─ůzku z korzystaniem z Systemu i Us┼éug. Klient jest wy┼é─ůcznie odpowiedzialny za skutki wynik┼ée z podania nieaktualnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub b┼é─Ödnych danych.
  5. W okresie korzystania z Systemu, Klient jest zobowi─ůzany niezw┼éocznie informowa─ç DMSI o wszelkich zmianach danych, o kt├│rych mowa w pkt. 7.3 powy┼╝ej, w terminie 7 dni od zaj┼Ťcia takiej zmiany. Klient zobowi─ůzany jest poinformowa─ç DMSI o zmianach poprzez samodzieln─ů zmian─Ö/aktualizacj─Ö danych na Koncie Klienta. 
  6. System umo┼╝liwia dezaktywacj─Ö Konta Klienta przez DMSI powoduj─ůc─ů jego zablokowanie poprzez skorzystanie z opcji ÔÇ×Zablokuj Konto”. Z chwil─ů dezaktywacji Konta Klienta dezaktywacji ulegaj─ů wszystkie Konta U┼╝ytkownik├│w. DMSI dokona ponownej aktywacji Konta Klienta i Kont U┼╝ytkownik├│w wy┼é─ůcznie na wniosek Klienta przes┼éany w formie elektronicznej na adres e-mail: pomoc@dmsi.pl. Dezaktywacja Konta Klienta mo┼╝e nast─ůpi─ç automatycznie w przypadku braku P┼éatno┼Ťci cyklicznej lub odpi─Öcia karty p┼éatniczej od Konta Klienta.
  7. Klient zobowi─ůzany jest zapewni─ç, aby dane dost─Öpowe do Systemu (tj. Konta Klienta i Konta U┼╝ytkownik├│w), tj. loginy i has┼éa, by┼éy chronione przez Klienta i U┼╝ytkownik├│w przed dost─Öpem os├│b nieuprawnionych i nie by┼éy w ┼╝adnym wypadku przekazywane takim osobom nieuprawnionym. DMSI nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za skutki naruszenia powy┼╝szych regu┼é przez Klienta lub U┼╝ytkownik├│w lub wej┼Ťcia osoby nieuprawnionej w posiadanie takich danych dost─Öpowych. Dane dost─Öpowe do Systemu (loginy i has┼éa Klienta i U┼╝ytkownik├│w) wprowadzane s─ů do Systemu przez Klienta i U┼╝ytkownik├│w; has┼éa przechowywane s─ů w Systemie w postaci zakodowanej za pomoc─ů algorytm├│w jednokierunkowych w taki spos├│b, ┼╝e DMSI nie ma do nich dost─Öpu i nie mo┼╝e ich odtworzy─ç.
 1. Zobowi─ůzania Klienta
  1. Klient i U┼╝ytkownicy zobowi─ůzani s─ů do korzystania z Systemu i Us┼éug zgodnie z przepisami prawa obowi─ůzuj─ůcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowieniami Regulaminu Serwico, a tak┼╝e zgodnie z og├│lnymi zasadami bezpiecznego korzystania z sieci Internet. 
  2. Klient i U┼╝ytkownicy zobowi─ůzani s─ů do korzystania z Systemu i Us┼éug w spos├│b nie zak┼é├│caj─ůcy funkcjonowania Systemu, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez u┼╝ycie nieodpowiedniego oprogramowania lub urz─ůdze┼ä, a tak┼╝e nie mog─ů podejmowa─ç dzia┼éa┼ä mog─ůcych wywo┼éywa─ç zak┼é├│cenia funkcjonowania Systemu lub uszkodzenia w Systemie. Za naruszenia powy┼╝szych zobowi─ůza┼ä Klient i U┼╝ytkownicy ponosz─ů odpowiedzialno┼Ť─ç cywiln─ů lub karn─ů na zasadach okre┼Ťlonych w przepisach prawa i niniejszym Regulaminie.
  3. Klient zobowi─ůzuje si─Ö, ┼╝e:
   1. korzystanie przez Klienta lub U┼╝ytkownik├│w z Systemu i Us┼éug, a tak┼╝e tre┼Ť─ç Danych Klienta nie b─Ödzie narusza─ç przepis├│w prawa, ani praw os├│b trzecich, w tym praw autorskich, praw w┼éasno┼Ťci przemys┼éowej, tajemnicy przedsi─Öbiorstwa, d├│br osobistych i praw ochrony danych osobowych,
   2. Dane Klienta wprowadzane do Systemu b─Öd─ů wy┼é─ůcznie stanowi─ç w┼éasno┼Ť─ç Klienta lub w┼éasno┼Ť─ç os├│b trzecich, z kt├│rymi Klient wsp├│┼épracuje lub ┼Ťwiadczy na ich rzecz Us┼éugi z wykorzystaniem Systemu,
   3. Dane Klienta, jak te┼╝ wszelkie inne dane/tre┼Ťci przesy┼éane przez Klienta lub U┼╝ytkownik├│w do/z Systemu lub do DMSI, nie b─Öd─ů zawiera┼éy szkodliwego oprogramowania, kt├│re mo┼╝e spowodowa─ç wyst─ůpienie zak┼é├│cenia lub zagro┼╝enia zak┼é├│ceniem w funkcjonowaniu Systemu lub innych program├│w lub system├│w informatycznych DMSI, urz─ůdze┼ä wykorzystywanych przez DMSI lub osoby trzecie,
   4. Klient i U┼╝ytkownicy nie b─Öd─ů sprowadzali, przechowywali, przesy┼éali lub udost─Öpniali z wykorzystaniem Systemu tre┼Ťci, kt├│re mog─ů by─ç szkodliwe dla ma┼éoletnich, promuj─ůce lub nawo┼éuj─ůce do przemocy seksualnej, tortur i nienawi┼Ťci, w tym nienawi┼Ťci rasowej, etnicznej, narodowej oraz  powszechnie uznane za szkodliwe ze wzgl─Ödu na zasady wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego, zagra┼╝aj─ůce zdrowiu lub ┼╝yciu cz┼éowieka, naruszaj─ůce prywatno┼Ť─ç, naruszaj─ůce bezpiecze┼ästwo publiczne, ingeruj─ůce w post─Öpowania prowadzone przez uprawnione organy w┼éadzy publicznej, promuj─ůce nielegalne produkty lub naruszaj─ůce zakaz handlu produktami, wskazuj─ůcej metody spowodowania zagro┼╝enia dla bezpiecze┼ästwa funkcjonowania Systemu, funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych DMSI lub podmiot├│w trzecich.
  4. Klient i U┼╝ytkownicy nie mog─ů dokonywa─ç Modyfikacji Systemu, w szczeg├│lno┼Ťci nie mog─ů dokonywa─ç dekompilacji, deasemblacji lub in┼╝ynierii wstecznej Oprogramowania, jak te┼╝ w jakikolwiek spos├│b wp┼éywa─ç na dzia┼éanie Systemu. 
 1. Modyfikacje Systemu
  1. DMSI jest uprawniona do dokonywania Modyfikacji Systemu, w szczeg├│lno┼Ťci w przypadkach gdy obowi─ůzek dokonania Modyfikacji Systemu wynika z bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa lub gdy Modyfikacja Systemu jest niezb─Ödna do zapewnienia stabilnego dzia┼éania Systemu lub jego rozwoju.
  2. Modyfikacje Systemu nie dotycz─ů i nie obejmuj─ů zmian Danych Klienta, jednak mog─ů obejmowa─ç zmiany baz danych, ich silnik├│w, infrastruktury Systemu, w oparciu o kt├│re przechowywane s─ů w Systemie Dane Klienta. 
  3. W celu udost─Öpniania Klientowi w Systemie najnowocze┼Ťniejszych rozwi─ůza┼ä informatycznych oraz w celu ┼Ťwiadczenia Us┼éug na najwy┼╝szym poziomie, DMSI ma prawo do dokonywania w ka┼╝dym czasie Modyfikacji Systemu.
  4. DMSI informuje Klienta o dokonaniu Modyfikacji Systemu, je┼Ťli ma ona wp┼éyw na minimalne wymogi techniczne dost─Öpu lub korzystania z Systemu i Us┼éug.
 1. Serwico Trial
  1. W celu poznania funkcjonalno┼Ťci i zasad dzia┼éania Systemu przez Klient├│w zainteresowanych korzystaniem z Us┼éug, DMSI ÔÇô przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia odp┼éatnych Us┼éug – umo┼╝liwia skorzystanie z wersji demonstracyjnej Systemu (tzw. Serwico Trial) przez okres 30 dni od daty rejestracji Konta.
  2. Klient zainteresowany korzystaniem z Us┼éug mo┼╝e rozpocz─ů─ç korzystanie z Serwico Trial w ka┼╝dym czasie przed wykupieniem odp┼éatnych Us┼éug. 
  3. Klient zainteresowany korzystaniem z Us┼éug mo┼╝e rozpocz─ů─ç korzystanie z Serwico Trial poprzez stron─Ö Internetow─ů serwico.com zak┼éadaj─ůc Konto Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 7 Regulaminu.
  4. Klient mo┼╝e korzysta─ç z Serwico Trial wy┼é─ůcznie w celu poznania funkcjonalno┼Ťci Systemu, praktycznych zasad jego dzia┼éania, a tak┼╝e testowania wsp├│┼édzia┼éania z Urz─ůdzeniem Odbiorczym Klienta. 
  5. DMSI udziela Klientom, kt├│rzy korzystaj─ů z Serwico Trial, ograniczonej licencji na korzystanie z Oprogramowania i Dokumentacji. Do ww. licencji stosuje si─Ö odpowiednio postanowienia za┼é─ůcznika nr 2 do Regulaminu Serwico (Og├│lne warunki licencji na Oprogramowanie) oraz za┼é─ůcznika nr 3 do Regulaminu Serwico (Og├│lne warunki licencji na Dokumentacj─Ö).
  6. DMSI na ┼╝─ůdanie Klienta, kt├│ry zako┼äczy┼é korzystanie z Serwico Trial, usunie wszelkie dane wprowadzone przez tego Klienta do Systemu, w szczeg├│lno┼Ťci Dane Klienta, Konto Klienta, Konta U┼╝ytkownik├│w i Obiekty. DMSI mo┼╝e samodzielnie usun─ů─ç ww dane (bez ┼╝─ůdania Klienta), je┼Ťli up┼éyn─ů┼é okres 60 dni od daty zarejestrowania Konta w Serwico Trial, a Klient nie wykupi┼é dost─Öpu p┼éatnego do Systemu.
  7. W zakresie nieuregulowanym w pkt. 10.1 ÔÇô 10.6 powy┼╝ej do korzystania z Serwico Trial stosuje si─Ö odpowiednio inne postanowienia niniejszego Regulaminu z wyj─ůtkiem jego punkt├│w 11, 12 i 15.
 1. Op┼éaty za korzystanie z Systemu i Us┼éug. P┼éatno┼Ťci cykliczne
  1. Za czynno┼Ťci zwi─ůzane z dost─Öpem do Systemu i ┼Ťwiadczeniem Us┼éug DMSI pobiera od Klienta Op┼éaty przewidziane w Cenniku. Op┼éata za dost─Öp do Systemu wyliczana jest na podstawie wybranego Planu Subskrypcji, ilo┼Ťci U┼╝ytkownik├│w oraz przestrzeni dyskowej, jednak┼╝e jest ona nie mniejsza ni┼╝ op┼éata minimalna okre┼Ťlona w Cenniku dla danego Planu Subskrypcji. 
  2. Op┼éaty pobierane s─ů cyklicznie wraz z rozpocz─Öciem danego Okresu Rozliczeniowego. Op┼éaty uiszczane s─ů za po┼Ťrednictwem p┼éatno┼Ťci elektronicznych automatycznie lub z inicjatywy Klienta.
  3. Automatyczne dokonanie p┼éatno┼Ťci nast─Öpuje poprzez obci─ů┼╝enie karty p┼éatniczej podanej podczas procesu rejestracji p┼éatnego Konta Klienta, kwot─ů odpowiadaj─ůc─ů nale┼╝no┼Ťci za dany Okres rozliczeniowy. 
  4. W przypadku wyboru innego rodzaju p┼éatno┼Ťci ni┼╝ przypisanie karty p┼éatniczej do Konta Klienta, p┼éatno┼Ť─ç nast─Öpuje z inicjatywy Klienta za po┼Ťrednictwem p┼éatno┼Ťci elektronicznych (blik, karta kredytowa/debetowa, szybki przelew). W takim przypadku Klient, w celu zapewnienia mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z Systemu, zobowi─ůzany jest ui┼Ťci─ç p┼éatno┼Ť─ç za kolejny Okres Rozliczeniowy przed zako┼äczeniem ostatniego op┼éaconego Okresu Rozliczeniowego. DMSI dok┼éada stara┼ä, aby przed zako┼äczeniem op┼éaconego Okresu rozliczeniowego, wys┼éa─ç do Administratora informacj─Ö e-mail przypominaj─ůc─ů o konieczno┼Ťci zap┼éacenia za kolejny Okres Rozliczeniowy. P┼éatno┼Ťci mo┼╝na dokona─ç za po┼Ťrednictwem linku zamieszczonego w mailu lub po zalogowaniu si─Ö przez Administratora na Konto Klienta w Systemie.
  5. W przypadku us┼éug kupowanych przez Klienta w trakcie trwania Okresu rozliczeniowego p┼éatno┼Ť─ç za kupowan─ů Us┼éug─Ö naliczana jest proporcjonalnie, za czas pozosta┼éy do zako┼äczenia danego Okresu rozliczeniowego.
  6. P┼éatno┼Ťci automatyczne pobierane s─ů za wybrane przez Klienta Us┼éugi do momentu wyst─ůpienia wcze┼Ťniejszej z ni┼╝ej wymienionych sytuacji:
   1. Klient anuluje cykliczne odnawianie Umowy lub poszczególnych Usług;
   2. Klient usunie kart─Ö p┼éatnicz─ů lub straci ona wa┼╝no┼Ť─ç;
   3. Umowa ulegnie rozwi─ůzaniu na skutek wypowiedzenia z┼éo┼╝onego przez DMSI.
  7. DMSI jest uprawniona do zmiany wysoko┼Ť─ç Op┼éat i Cennika, w szczeg├│lno┼Ťci w przypadku: (1) zmiany wska┼║nika cen towar├│w i us┼éug konsumpcyjnych, (2) zmiany koszt├│w ponoszonych przez DMSI w celu nale┼╝ytego wykonania Us┼éug (w tym spowodowanych zmian─ů cen energii elektrycznej, cen us┼éug telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, infrastruktury) lub (3) zmiany przepis├│w prawa, o ile maj─ů wp┼éyw na zakres obci─ů┼╝e┼ä DMSI zwi─ůzanych z realizacj─ů Umowy. Przy zmianie Op┼éat DMSI uwzgl─Ödnia kierunek zmiany danego czynnika oraz dokonuje zmiany w zakresie Op┼éat, na kt├│re dany czynnik ma wp┼éyw.
  8. DMSI zobowi─ůzana jest ka┼╝dorazowo poinformowa─ç Klienta o zmianie wysoko┼Ťci Op┼éat przesy┼éaj─ůc Klientowi nowy Cennik poczt─ů elektroniczn─ů na adres poczty elektronicznej Administratora Systemu.
  9. Zmiany Op┼éat i nowy Cennik wprowadzony w miejsce uchylonego Cennika wchodz─ů w ┼╝ycie w odniesieniu do obowi─ůzuj─ůcych Um├│w od kolejnego Okresu rozliczeniowego nast─Öpuj─ůcego po wprowadzeniu ich do ┼Ťrodka komunikacji elektronicznej zgodnie z punktem 12.4 powy┼╝ej, a w innych przypadkach z chwil─ů ich zamieszczenia na stronie internetowej DMSI.
  10. Je┼╝eli zmiany Op┼éat i nowy Cennik b─Öd─ů mia┼éy zastosowanie do obowi─ůzuj─ůcych Um├│w przyjmuje si─Ö, ┼╝e Klient zaakceptowa┼é zmiany Op┼éat i nowy Cennik, je┼╝eli nie anulowa┼é Subskrypcji, zgodnie z pkt 12.1 poni┼╝ej.
  11. Je┼╝eli Klient op├│┼║nia si─Ö z zap┼éat─ů Op┼éaty za ┼Ťwiadczenie Us┼éug za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, w tym z zap┼éat─ů innych nale┼╝no┼Ťci (np. odsetek, kar umownych) przez czas d┼éu┼╝szy ni┼╝ 7 (siedem) dni:
   1. DMSI zawiesza dost─Öp Klienta i U┼╝ytkownik├│w do Systemu do czasu otrzymania przez DMSI zap┼éaty op├│┼║nionej nale┼╝no┼Ťci oraz 
   2. Umowa ulega rozwi─ůzaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Klienta.
  12. W przypadku rozwi─ůzania Umowy przez DMSI z winy Klienta DMSI ma prawo ┼╝─ůda─ç od Klienta zap┼éaty r├│wnowarto┼Ťci ulg, upust├│w lub rabat├│w udzielonych Klientowi w Umowie o ┼Üwiadczenie Us┼éug za okres faktycznego ┼Ťwiadczenia Us┼éug.
 1. Zakończenie Umowy
  1. Klient mo┼╝e w ka┼╝dym czasie, bez podania przyczyny z┼éo┼╝y─ç DMSI o┼Ťwiadczenie o rezygnacji z cyklicznego odnawiania Planu Subskrypcji, poprzez skorzystanie z przycisku ÔÇťAnulujÔÇŁ, znajduj─ůcego si─Ö w ramach Konta Klienta, w zak┼éadce Administracja -> P┼éatno┼Ťci.
  2. W przypadku prawid┼éowej rezygnacji z cyklicznego odnawiania, Umowa ulega rozwi─ůzaniu z ko┼äcem Okresu rozliczeniowego, za kt├│ry dokonana zosta┼éa ostatnia p┼éatno┼Ť─ç. Z t─ů chwil─ů Konto Klienta zostaje zablokowane, a Klient i U┼╝ytkownicy zarejestrowani pod Konto Klienta trac─ů dost─Öp do Systemu.
  3. Umowa ulega rozwi─ůzaniu tak┼╝e w przypadku niemo┼╝liwo┼Ťci pobrania p┼éatno┼Ťci za kolejny Okres rozliczeniowy (np. z powodu braku ┼Ťrodk├│w na karcie p┼éatniczej, utraty wa┼╝no┼Ťci karty) w przypadku p┼éatno┼Ťci automatycznych wraz z ko┼äcem ostatniego op┼éaconego Okresu rozliczeniowego. 
  4. W przypadku p┼éatno┼Ťci dokonywanych z inicjatywy Klienta, Klient zachowuje dost─Öp do Konta Klienta przez 7 dni od daty zako┼äczenia ostatniego op┼éaconego Okresu rozliczeniowego. Po tym czasie stosuje si─Ö postanowienia ust. 11.11 niniejszego Regulaminu. 
  5. DMSI ma prawo wypowiedzie─ç Umow─Ö na koniec Okresu rozliczeniowego przypadaj─ůcego bezpo┼Ťrednio po Okresie rozliczeniowym, w kt├│rym DMSI z┼éo┼╝y┼éa Klientowi o┼Ťwiadczenie o wypowiedzeniu, na warunkach okre┼Ťlonych w pkt 3.9. Regulaminu. O┼Ťwiadczenie DMSI o wypowiedzeniu sk┼éadane jest poprzez przes┼éanie na adres poczty elektronicznej U┼╝ytkownik├│w o statusie Administratora Konta Klienta. Powy┼╝sze uprawnienie DMSI nie ma wp┼éywu na mo┼╝liwo┼Ť─ç wcze┼Ťniejszego rozwi─ůzania Umowy w wyniku zastosowania przez Klienta procedury rezygnacji, opisanej w pkt 12.1 powy┼╝ej. 
  6. W przypadku rozwi─ůzania Umowy Klientowi b─Ödzie przys┼éugiwa┼é dost─Öp do Systemu w ramach wybranego przez niego Planu subskrypcji do ko┼äca Okresu rozliczeniowego, za kt├│ry zosta┼éa dokonana ostatnia p┼éatno┼Ť─ç. U┼╝ytkownikowi nie przys┼éuguje prawo zwrotu p┼éatno┼Ťci ÔÇô w jakiejkolwiek cz─Ö┼Ťci ÔÇô za ww. Okres rozliczeniowy. 
 1. Licencja na korzystanie z Oprogramowania Systemu
  • Z chwil─ů zawarcia Umowy DMSI udziela Klientowi licencji na korzystanie z Oprogramowania i licencji na korzystanie z Dokumentacji. 
  • Licencje o kt├│rych mowa w pkt. 13.1 powy┼╝ej udzielane s─ů na czas ┼Ťwiadczenia Us┼éug na warunkach opisanych w za┼é─ůczniku nr 2 (Licencja na Oprogramowanie) i za┼é─ůczniku nr 3 (Licencja na Dokumentacj─Ö) do niniejszego Regulaminu.
 1. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest DMSI.
  2. DMSI przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z zasadami przewidzianymi w rozporz─ůdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami prawa polskiego dotycz─ůcych ochrony danych osobowych.
  3. Szczeg├│┼éowe informacje dotycz─ůce zasad i procedur zwi─ůzanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta opisane s─ů w za┼é─ůczniku nr 1 do Regulaminu Serwico – Klauzula informacyjna. 
  4. Administratorem danych osobowych os├│b trzecich, kt├│re stanowi─ů Dane Klienta jest Klient. W celu korzystania z Systemu i Us┼éug Klient powierza DMSI przetwarzanie danych osobowych os├│b trzecich stanowi─ůcych Dane Klienta na warunkach przewidzianych w za┼é─ůczniku nr 4 do Umowy o ┼Üwiadczenie Us┼éug – Zasady powierzenia przetwarzania Danych Osobowych.
  5. Klient mo┼╝e kontaktowa─ç si─Ö z wyznaczonym przez DMSI Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: privacy@dmsi.pl.
 1. Reklamacje i zg┼éoszenia dotycz─ůce Us┼éug, w tym dzia┼éania Systemu
  1. W okresie ┼Ťwiadczenia Us┼éug Klient mo┼╝e zg┼éosi─ç DMSI reklamacj─Ö dotycz─ůc─ů Us┼éug, w szczeg├│lno┼Ťci dotycz─ůc─ů:
   1. nieprawid┼éowego dzia┼éania Systemu lub nieprawid┼éowo┼Ťci w ┼Ťwiadczeniu Us┼éug,
   2. b┼é─Öd├│w w rozliczeniach nale┼╝no┼Ťci Klienta.
  2. Zg┼éoszenia reklamacyjne mog─ů by─ç zg┼éaszane:
   1. poczt─ů elektroniczn─ů na adres: pomoc@dmsi.pl.
   2. pisemnie na adres DMSI wskazany w pkt 2.1.7 Regulaminu z dopiskiem na kopercie: ÔÇ×ReklamacjaÔÇŁ.
   3. Zg┼éoszenie reklamacyjne powinno zawiera─ç: firm─Ö (nazw─Ö) Klienta, imi─Ö i nazwisko osoby zg┼éaszaj─ůcej reklamacj─Ö, adres e-mail lub adres, na kt├│ry ma by─ç wys┼éana odpowied┼║, opis przedmiotu zg┼éoszenia i opis okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůcych reklamacj─Ö, ewentualne wnioski Klienta.
   4. W przypadku, gdy zg┼éoszenie reklamacyjne nie zawiera element├│w okre┼Ťlonych powy┼╝ej, Klient zostanie wezwany do uzupe┼énienia brak├│w zg┼éoszenia.
   5. Reklamacje zostan─ů rozpatrzone w ci─ůgu 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez DMSI (lub uzupe┼énienia brak├│w, je┼Ťli Klient zosta┼é wezwany do ich uzupe┼énienia). Klient otrzyma odpowied┼║ na reklamacj─Ö drog─ů elektroniczn─ů na adres wskazany w reklamacji lub poczt─ů listem poleconym na adres wskazany przez Klienta. Odpowied┼║ na reklamacj─Ö b─Ödzie zawiera─ç o┼Ťwiadczenie DMSI o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji, a tak┼╝e pouczenie o wyczerpaniu drogi post─Öpowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszcze┼ä w post─Öpowaniu s─ůdowym. W przypadku odmowy uznania reklamacji w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci odpowied┼║ na reklamacj─Ö powinna dodatkowo zawiera─ç uzasadnienie faktyczne i prawne.
 1. Odpowiedzialno┼Ť─ç cywilna
  1. DMSI i Klient ponosz─ů wzgl─Ödem siebie odpowiedzialno┼Ť─ç cywiln─ů na zasadach okre┼Ťlonych w Kodeksie cywilnym, z zastrze┼╝eniem postanowie┼ä Regulaminu Serwico.
  2. DMSI ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za niewykonanie lub nienale┼╝yte wykonanie Us┼éug oraz za brak dzia┼éania lub b┼é─Ödne dzia┼éanie Systemu na zasadzie winy. Oznacza to w szczeg├│lno┼Ťci, ┼╝e DMSI nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za jakiekolwiek nast─Öpstwa dzia┼éa┼ä lub zaniecha┼ä Klienta, w tym niewywi─ůzanie si─Ö przez Klienta z obowi─ůzk├│w okre┼Ťlonych w Regulaminie Serwico, Umowie o ┼Üwiadczenie Us┼éug lub w przepisach prawa. 
  3. Odpowiedzialno┼Ť─ç cywilna DMSI wobec Klienta za szkody b─Öd─ůce skutkiem niewykonania lub nienale┼╝ytego wykonania Umowy o ┼Üwiadczenie Us┼éug, braku dzia┼éania lub nieprawid┼éowego dzia┼éania Systemu ograniczona jest do wysoko┼Ťci Op┼éaty za Okres rozliczeniowy (bez kwoty podatku od towar├│w i us┼éug), w kt├│rym wyst─ůpi┼éa szkoda. 
  4. DMSI nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za utracone przez Klienta korzy┼Ťci (lucrum cessans).
  5. Dost─Öp do Systemu mo┼╝e by─ç utrudniony lub niemo┼╝liwy w przypadku wyst─ůpienia awarii ┼Ťrodowiska lub infrastruktury informatycznej, w szczeg├│lno┼Ťci Urz─ůdze┼ä Systemu, powsta┼éej z przyczyn niezale┼╝nych od DMSI i kt├│rej DMSI nie mog┼éa zapobiec. DMSI do┼éo┼╝y wszelkich stara┼ä, by przywr├│ci─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç niezak┼é├│conego korzystania z Systemu w mo┼╝liwie najkr├│tszym czasie. 
  6. DMSI nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za tre┼Ť─ç Danych Klienta przekazywanych do/z Systemu. W szczeg├│lno┼Ťci DMSI nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za b┼é─Ödy i warto┼Ť─ç merytoryczn─ů Danych Klienta oraz za b┼é─Ödy i warto┼Ť─ç merytoryczn─ů danych stanowi─ůcych efekt przetwarzania Danych Klienta. Obowi─ůzek weryfikacji w powy┼╝szym zakresie Danych Klienta i danych stanowi─ůcych efekt ich przetwarzania spoczywa wy┼é─ůcznie na Kliencie. DMSI nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za jakiekolwiek skutki korzystania przez Klienta z Systemu lub Us┼éug niezgodnie z Regulaminem lub przepisami prawa. 
  7. DMSI nie ponosi ┼╝adnej odpowiedzialno┼Ťci za dzia┼éanie, brak dzia┼éania lub b┼é─Ödy w dzia┼éaniu aplikacji dostarczanych przez firmy trzecie, w szczeg├│lno┼Ťci Operatora P┼éatno┼Ťci. Klient ponosi wobec DMSI odpowiedzialno┼Ť─ç za szkody wyrz─ůdzone DMSI lub innym Klientom na skutek dzia┼éania, braku dzia┼éania lub b┼é─Öd├│w w dzia┼éaniu aplikacji, o kt├│rych mowa powy┼╝ej.
  8. DMSI nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za szkody powsta┼ée na skutek awarii lub innych zak┼é├│ce┼ä w Systemie, Oprogramowaniu, Urz─ůdzeniach Systemu, w szczeg├│lno┼Ťci nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za szkody powsta┼ée na skutek b┼é─Öd├│w lub awarii w urz─ůdzeniach Klienta, U┼╝ytkownik├│w, Pracownik├│w lub kontrahent├│w Klienta.
  9. Klient ponosi wobec DMSI odpowiedzialno┼Ť─ç cywiln─ů za szkody wyrz─ůdzone DMSI w zwi─ůzku naruszeniem Regulaminu lub Umowy na zasadzie winy. Za dzia┼éania i zaniechania U┼╝ytkownik├│w Klient odpowiada jak za swoje w┼éasne dzia┼éania lub zaniechania.
  10. DMSI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno┼Ťci za jakiekolwiek skutki (w tym szkody) zwi─ůzane z korzystaniem przez Klienta z Serwico Trial, w szczeg├│lno┼Ťci za szkody w urz─ůdzeniach lub systemach informatycznych Klienta lub jego kontrahent├│w, a tak┼╝e szkody zwi─ůzane z korzystaniem z Serwico Trial, o kt├│rej mowa w pkt. 10 Regulaminu.
  11. DMSI i Klient s─ů zwolnieni z odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu niewykonania lub nienale┼╝ytego wykonania Us┼éug, naruszenia Regulaminu lub Umowy w przypadku, gdy jest to nast─Öpstwem si┼éy wy┼╝szej. Przez poj─Öcie si┼éy wy┼╝szej rozumie─ç nale┼╝y niezale┼╝ne od stron zdarzenie nag┼ée, kt├│rego zaj┼Ťcia nie mo┼╝na by┼éo przewidzie─ç przy zachowaniu staranno┼Ťci wymaganej w stosunkach profesjonalnych (art. 355 ┬ž 2 Kodeksu cywilnego) i kt├│remu Strony nie mog┼éy si─Ö przeciwstawi─ç dzia┼éaj─ůc z nale┼╝yt─ů staranno┼Ťci─ů. Zdarzeniami si┼éy wy┼╝szej w rozumieniu Umowy s─ů w szczeg├│lno┼Ťci: strajki generalne, walki wewn─Ötrzne i konflikty zbrojne, blokady powszechnie u┼╝ywanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, zakazy importu lub eksportu, kl─Öski ┼╝ywio┼éowe, trz─Ösienia ziemi, powodzie i inne zdarzenia si┼é przyrody, kt├│rych Strony nie mog─ů przezwyci─Ö┼╝y─ç, kt├│rych nie przewidzia┼éy i nie mog┼éy przewidzie─ç. 
  12. Strony nie ponosz─ů odpowiedzialno┼Ťci za szkody b─Öd─ůce skutkiem niewykonania lub nienale┼╝ytego wykonania ich zobowi─ůza┼ä wynikaj─ůcych z Regulaminu, Umowy lub przepis├│w prawa, spowodowanego bezpo┼Ťrednio stanami wprowadzonym na mocy innych ustaw lub rozporz─ůdze┼ä w zwi─ůzku z zaka┼╝eniami wirusem SARS-CoV-2 i ograniczeniami, jakie zosta┼éy wprowadzone przez w┼éadze w celu zwalczania epidemii (np. ograniczenia w przemieszczaniu si─Ö os├│b lub wykonywaniu przez nie okre┼Ťlonych dzia┼éa┼ä, ograniczenia w prowadzeniu dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej), jak te┼╝ powsta┼ée na skutek lub w zwi─ůzku z zaka┼╝eniami wirusem SARS-CoV-2, do kt├│rych mo┼╝e doj┼Ť─ç w┼Ťr├│d pracownik├│w Stron, ich podwykonawc├│w lub os├│b im najbli┼╝szych (np. na skutek kwarantanny). Zaj┼Ťcie powy┼╝szych okoliczno┼Ťci wy┼é─ůcza tak┼╝e obowi─ůzek zap┼éaty przez DMSI na rzecz Klienta kar umownych.
  13. W przypadku, gdy w zwi─ůzku z naruszeniem przez Klienta niniejszego Regulaminu lub Umowy osoba trzecia wyst─ůpi z roszczeniem wobec DMSI, Klient jest zobowi─ůzany naprawi─ç poniesion─ů w zwi─ůzku z tym przez DMSI szkod─Ö (w tym niezb─Ödne i obiektywnie uzasadnione koszty poniesione w zwi─ůzku z obron─ů DMSI). Klient jest ponadto w takim wypadku zobowi─ůzany podj─ů─ç wszelkie dzia┼éania i dokona─ç wszelkich stara┼ä, aby zwolni─ç DMSI z odpowiedzialno┼Ťci wobec tych os├│b trzecich (mi─Ödzy innymi poprzez wst─ůpienie Klienta w miejsce lub obok DMSI do tocz─ůcego si─Ö sporu). Wszelkie koszty zwi─ůzane z podejmowaniem czynno┼Ťci wskazanych powy┼╝ej b─Öd─ů podejmowane przez Klienta na jego wy┼é─ůczny koszt. W przypadku wskazanym na wst─Öpie Klient upowa┼╝nia DMSI do u┼╝ycia Danych Klienta w celu obrony przed roszczeniami os├│b trzecich, w tym do ich ujawnienia s─ůdom lub innym organom wymiaru sprawiedliwo┼Ťci powo┼éanych do prowadzenia takiej danej sprawy.
  14. W przypadku, gdy Dane Klienta wprowadzone do Systemu przez Klienta lub z jego inicjatywy naruszaj─ů prawa os├│b trzecich, DMSI mo┼╝e na uzasadnione ┼╝─ůdanie tych os├│b wezwa─ç Klienta do usuni─Öcia takich danych z Systemu w wyznaczonym przez DMSI odpowiednim terminie, a tak┼╝e do zaprzestania wprowadzania takich danych do Systemu. W razie, gdy powy┼╝sze wezwanie oka┼╝e si─Ö bezskuteczne DMSI mo┼╝e usun─ů─ç takie dane z Systemu, w tym mo┼╝e usun─ů─ç wszelkie kopie zapasowe tych danych, a tak┼╝e podj─ů─ç wszelkie dzia┼éania techniczne zapobiegaj─ůce wprowadzaniu przez Klienta lub z jego inicjatywy do Systemu danych naruszaj─ůcych prawa os├│b trzecich, w┼é─ůcznie z zawieszeniem ┼Ťwiadczenia Us┼éug i dost─Öpu Klienta do Systemu. O podj─Öciu ww. czynno┼Ťci DMSI niezw┼éocznie informuje Klienta poczt─ů elektroniczn─ů na adres wskazany przez Klienta do kontaktu w sprawach dot. danych osobowych na Koncie Klienta. 
  15. Ograniczenia odpowiedzialno┼Ťci cywilnej DMSI przewidziane w postanowieniach poprzedzaj─ůcych nie dotycz─ů szk├│d wyrz─ůdzonych umy┼Ťlnie, jak te┼╝ odpowiedzialno┼Ťci DMSI wobec Przedsi─Öbiorc├│w o Prawach Konsument├│w.
 1. Wymagania techniczne
  1. W ramach ┼Ťwiadczonych Umowy DMSI umo┼╝liwia Klientom niewy┼é─ůczne korzystanie z Systemu i Us┼éug, przy czym niezb─Ödnym warunkiem takiego korzystania jest:
  2. posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej,
  3. posiadanie przez Klienta Urz─ůdzenia Odbiorczego Klienta:
   1. z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, Linux lub iOS, 
   2. z dost─Öpem do sieci Internet i przepustowo┼Ťci─ů ┼é─ůczy na poziomie nie ni┼╝szym ni┼╝ 10 Mb/s,
   3. z zainstalowan─ů i dzia┼éaj─ůc─ů przegl─ůdark─ů internetow─ů w aktualnej wersji (zalecane przegl─ůdarki to: Chrome i Safari,
   4. wyposa┼╝onego w ekran o minimalnej rozdzielczo┼Ťci 384×640 pikseli.
  4. Korzystanie z Systemu i Us┼éug, kt├│re s─ů ┼Ťwiadczone poprzez sie─ç Internet, wi─ů┼╝e si─Ö z udost─Öpnieniem wybranych informacji technicznych. W przypadku Urz─ůdzenia Odbiorczego Klienta, udost─Öpniane s─ů takie dane jak: adres IP i wersja przegl─ůdarki. W tym przypadku s─ů r├│wnie┼╝ wykorzystywane dane z plik├│w ÔÇťcookiesÔÇŁ, ale wy┼é─ůcznie w zakresie utrzymywania sesji zalogowanego u┼╝ytkownika. 
  5. Korzystanie przez Klienta i U┼╝ytkownik├│w z Systemu za po┼Ťrednictwem urz─ůdze┼ä przeno┼Ťnych wymaga zainstalowania i uruchomienia Aplikacji mobilnej.
  6. Klient nie ma mo┼╝liwo┼Ťci zawarcia Umowy za po┼Ťrednictwem Aplikacji mobilnej.
  7. Za transmisj─Ö danych obejmuj─ůcych pobranie Aplikacji mobilnej oraz korzystanie z Systemu za pomoc─ů Aplikacji Mobilnej mo┼╝e zosta─ç naliczona op┼éata zgodna z cennikiem operatora GSM, kt├│ry ┼Ťwiadczy us┼éugi telekomunikacyjne dla danego U┼╝ytkownika. 
  8. DMSI dok┼éada wszelkiej staranno┼Ťci w celu zapewnienia wysokiej jako┼Ťci dzia┼éania Systemu, ale w zakresie wynikaj─ůcym z w┼éa┼Ťciwo┼Ťci sieci Internet, z kt├│rej korzysta U┼╝ytkownik, DMSI nie gwarantuje nieprzerwanego i niezak┼é├│conego dost─Öpu do Systemu i korzystania z niego.
 1. Naruszenie zasad korzystania z Systemu przez Klienta lub U┼╝ytkownika
  1. Za wszystkie działania lub zaniechania Użytkowników stworzonych w ramach Konta Klienta odpowiada Klient .
  2. U┼╝ytkownicy zobowi─ůzani s─ů do korzystania z Systemu w spos├│b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, maj─ůc na uwadze poszanowanie d├│br osobistych podmiot├│w trzecich oraz warunk├│w licencji.
  3. DMSI ma prawo zawiesi─ç ┼Ťwiadczenie Us┼éug, zablokowa─ç dost─Öp do Systemu Klienta i U┼╝ytkownik├│w oraz zablokowa─ç dost─Öp do Aplikacji Mobilnych u┼╝ywanych przez kontrahent├│w Klienta lub Pracownik├│w, w nast─Öpuj─ůcych przypadkach:
   1. wskazanych w punkcie 16.14 Regulaminu,
   2. naruszenia innych ni┼╝ wskazane w pkt. 18.3.1. powy┼╝ej obowi─ůzk├│w Klienta wynikaj─ůcych z Regulaminu,
   3. podania DMSI przez Klienta nieprawdziwych lub niepe┼énych danych, 
   4. korzystania przez Klienta lub U┼╝ytkownika z Us┼éug lub Systemu w spos├│b sprzeczny z prawem lub zagra┼╝aj─ůcy stabilnemu dzia┼éaniu Systemu. 
  4. Z zastrze┼╝eniem odmiennych postanowie┼ä Regulaminu, przed podj─Öciem dzia┼éa┼ä, o kt├│rych mowa w punkcie 18.3 powy┼╝ej, DMSI wezwie Klienta (poczt─ů elektroniczn─ů na adres poczty elektronicznej Administratora Systemu, wskazany na Koncie Klienta) do zaprzestania okre┼Ťlonych w tym wezwaniu narusze┼ä i usuni─Öcia ich skutk├│w, wyznaczaj─ůc Klientowi w tym celu co najmniej 3-dniowy termin z zagro┼╝eniem, ┼╝e w razie bezskutecznego up┼éywu tego terminu DMSI b─Ödzie uprawniona do zawieszenia ┼Ťwiadczenie Us┼éug, zablokowania dost─Öpu Klienta lub U┼╝ytkownik├│w do Systemu lub zablokowania dost─Öpu do Aplikacji Mobilnych u┼╝ywanych przez kontrahent├│w Klienta lub Pracownik├│w. 
  5. Postanowienie punktu poprzedzaj─ůcego nie stosuje si─Ö, gdy z charakteru naruszenia Regulaminu lub przepis├│w prawa wynika konieczno┼Ť─ç natychmiastowej interwencji ze strony DMSI, w szczeg├│lno┼Ťci w razie masowej wysy┼éki spamu przez Klienta, phishingu, rozpowszechnianie nielegalnego oprogramowania, korzystania przez Klienta z Systemu w spos├│b przekraczaj─ůcy parametry techniczne wskazane w Regulaminie, korzystania przez Klienta z Systemu powoduj─ůcego lub mog─ůcego powodowa─ç zak┼é├│cenie lub utrudnienie lub brak mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z Systemu przez DMSI lub innych Klient├│w, wprowadzania do Systemu Danych Klienta sprzecznych z prawem. W powy┼╝szych wypadkach DMSI informuje Klienta o podj─Ötych dzia┼éaniach wskazuj─ůc przes┼éanki ich podj─Öcia.
  6. DMSI podejmie ┼Ťwiadczenie zawieszonych Us┼éug, odblokuje dost─Öp Klienta i U┼╝ytkownik├│w do Systemu lub odblokuje dost─Öp do Aplikacji Mobilnych u┼╝ywanych przez kontrahent├│w Klienta i Pracownik├│w w razie zaprzestania przez Klienta narusze┼ä opisanych w wezwaniu, o kt├│rym mowa w punkcie 18.4 powy┼╝ej i usuni─Öcia przez Klienta ich skutk├│w. 
  7. Niezale┼╝nie od postanowie┼ä punkt├│w 18.3-18.5 powy┼╝ej DMSI ma prawo zawiesi─ç ┼Ťwiadczenie Us┼éug, zablokowa─ç dost─Öp Klienta lub U┼╝ytkownik├│w do Systemu lub zablokowa─ç dost─Öp do Aplikacji Mobilnych u┼╝ywanych przez kontrahent├│w Klienta lub Pracownik├│w, w przypadkach, gdy jest to konieczne z uwagi na bezpieczne korzystanie z Systemu lub Us┼éug (np. atak DDOS lub atak na systemy informatyczne  DMSI lub Klienta); w takich przypadkach DMSI uprawnione jest do podj─Öcia odpowiednich dzia┼éa┼ä zapobiegawczych, w tym dzia┼éa┼ä skutkuj─ůcych czasowym zawieszeniem ┼Ťwiadczenia Us┼éug, blokad─ů dost─Öpu Klienta lub U┼╝ytkownik├│w do Systemu lub blokad─ů dost─Öpu do Aplikacji Mobilnych u┼╝ywanych przez kontrahent├│w Klienta lub Pracownik├│w, blokad─ů dost─Öpu Klienta lub U┼╝ytkownik├│w do Danych Klienta, wstrzymaniem przetwarzania Danych Klienta. Klient wyra┼╝a zgod─Ö na dokonywanie powy┼╝szych czynno┼Ťci i nie przys┼éuguj─ů mu z takiego tytu┼éu roszczenia o zwrot jakichkolwiek op┼éat przez DMSI.
 1. Postanowienia końcowe
  1. DMSI mo┼╝e wydawa─ç odr─Öbne regulaminy, w szczeg├│lno┼Ťci dot. warunk├│w promocji, poszczeg├│lnych us┼éug. 
  2. DMSI ma prawo zmiany Regulaminu lub uchylenia Regulaminu z jednoczesnym wprowadzeniem nowego regulaminu.
  3. DMSI zobowi─ůzana jest przes┼éa─ç informacj─Ö o zmianie Regulaminu, uchyleniu Regulaminu z jednoczesnym wprowadzeniem nowego regulaminu lub o wydaniu odr─Öbnych regulamin├│w Klientowi poczt─ů elektroniczn─ů na adres poczty elektronicznej Administartora Systemu wskazany na Koncie Klienta. Zmiany Regulaminu, nowy regulamin wprowadzony w miejsce uchylonego Regulaminu oraz odr─Öbne regulaminy zostan─ů╠Ę ponadto opublikowane przez DMSI na stronie internetowej pod adresem https://serwico.com/pl/terms-of-service/.
  4. Zmiany Regulaminu Serwico, odr─Öbne regulaminy, nowy regulamin wprowadzony w miejsce uchylonego Regulaminu Serwico wchodz─ů w ┼╝ycie w odniesieniu do obowi─ůzuj─ůcych Um├│w od Okresu rozliczeniowego, nast─Öpuj─ůcego po Okresie rozliczeniowym w kt├│rym, wys┼éano odpowiedni─ů wiadomo┼Ť─ç email, a w innych przypadkach z chwil─ů ich zamieszczenia na stronie internetowej wskazanej w punkcie 19.3 zd. 2 powy┼╝ej. 
  5. Je┼╝eli zmiany Regulaminu albo nowy regulamin wprowadzony w miejsce uchylonego Regulaminu b─Öd─ů mia┼éy zastosowanie do obowi─ůzuj─ůcych Um├│w, przyjmuje si─Ö, ┼╝e Klient zaakceptowa┼é odpowiednio zmiany Regulaminu, nowy regulamin wprowadzony w miejsce uchylonego Regulaminu, je┼╝eli nie anulowa┼é subskrypcji zgodnie z pkt 12.1 Regulaminu przed rozpocz─Öciem kolejnego Okresu rozliczeniowego. 
  6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Serwico lub Umowie stosuje si─Ö odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  7. Postanowienia Regulaminu nie naruszaj─ů praw Przedsi─Öbiorcy o Prawach Konsumenta wynikaj─ůcych z obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa, kt├│re znajduj─ů zastosowanie przed postanowieniami Regulaminu.
  8. Wszelkie spory wynikaj─ůce ze ┼Ťwiadczenia Us┼éug przez DMSI na podstawie Regulaminu lub Umowy b─Öd─ů rozstrzygane przez s─ůdy powszechny w┼éa┼Ťciwy miejscowo dla siedziby DMSI.
  9. Klient b─Öd─ůcy Przedsi─Öbiorc─ů o Prawach Konsumenta ma mo┼╝liwo┼Ť─ç skorzystania z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania spor├│w i dochodzenia roszcze┼ä. 
  10. Klientom b─Öd─ůcym Przedsi─Öbiorcami o Prawach Konsumenta, poza mo┼╝liwo┼Ťci─ů dochodzenia swoich roszcze┼ä przed s─ůdem, przys┼éuguje prawo skorzystania z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä. Zasady dotycz─ůce mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania z tych roszcze┼ä oraz dost─Öpu do procedur dost─Öpne s─ů w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzecznik├│w konsument├│w, Wojew├│dzkich Inspektorat├│w Inspekcji Handlowej oraz organizacji spo┼éecznych, kt├│rych statutowym zadaniem jest ochrona Konsument├│w. Ponadto informacje dost─Öpne s─ů pod adresem internetowym Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsument├│w: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  11. W szczeg├│lno┼Ťci Klient b─Öd─ůcy Przedsi─Öbiorc─ů o Prawach Konsumenta ma prawo:
   1. zwr├│ci─ç si─Ö do sta┼éego polubownego s─ůdu konsumenckiego, o kt├│rym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z p├│┼║n. zm.), z wnioskiem o rozstrzygni─Öcie sporu wynik┼éego z zawartej umowy sprzeda┼╝y;
   2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
   3. zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.
  12. Rejestr podmiot├│w w┼éa┼Ťciwych do prowadzenia post─Öpowania prowadzony jest przez Prezesa Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsument├│w i dost─Öpny jest na stronie internetowej UOKiK dost─Öpnej pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
  13. Klient b─Öd─ůcy Przedsi─Öbiorc─ů o Prawach Konsumenta mo┼╝e ponadto skorzysta─ç z mo┼╝liwo┼Ťci internetowego systemu rozstrzygania spor├│w pomi─Ödzy konsumentami i przedsi─Öbiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR dost─Öpna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR jest interaktywn─ů i wieloj─Özyczn─ů stron─ů internetow─ů, na kt├│rej konsument i przedsi─Öbiorca maj─ů dost─Öp do kompleksowej obs┼éugi w sprawie pozas─ůdowego rozstrzygni─Öcia sporu dotycz─ůcego zobowi─ůza┼ä umownych wynikaj─ůcych z internetowej umowy sprzeda┼╝y lub umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug.
  14. Je┼Ťli z Regulaminu lub z bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa nie wynika inaczej, jakiekolwiek o┼Ťwiadczenia woli lub wiedzy DMSI oraz inna korespondencja DMSI kierowana do Klienta b─Ödzie przes┼éana do Klienta za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Administratora Systemu wskazany przez Klienta na Koncie Klienta albo listem poleconym na adres Klienta wskazany na Koncie Klienta. DMSI jest upowa┼╝niona do przesy┼éania w spos├│b okre┼Ťlony powy┼╝ej wszelkich wezwa┼ä, zawiadomie┼ä, o┼Ťwiadcze┼ä o rozwi─ůzaniu umowy, o┼Ťwiadcze┼ä o potr─ůceniu itp.
  15. Z zastrze┼╝eniem postanowie┼ä punktu 19.4 powy┼╝ej niniejszy Regulamin Serwico wchodzi w ┼╝ycie z dniem 16 pa┼║dziernika 2023 roku. 

Za┼é─ůcznik nr 1
do Regulaminu SERWICO
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z przepisami Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) zwanego dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ, w zwi─ůzku ze ┼Ťwiadczeniem przez  DMSI Software Sp. z o.o. z siedzib─ů w Warszawie (dalej tak┼╝e jako ÔÇ×DMSIÔÇŁ) us┼éug przy wykorzystaniu systemu Serwico w ramach kt├│rego dochodzi do przetwarzania danych osobowych Klient├│w, z kt├│rymi zosta┼éy zawarte umowy oraz os├│b fizycznych reprezentuj─ůcy Klient├│w informujemy, ┼╝e:

 1. administratorem danych osobowych jest DMSI Software Sp. z o.o. z siedzib─ů w Warszawie (02-699), przy ul. K┼éobuckiej 23 c lok. 119, NIP: 7952492770, REGON: 180529910, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydzia┼é Gospodarczy w Warszawie, pod numerem KRS 0000348675 (dalej jako ÔÇ×AdministratorÔÇŁ); Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pa┼ästwa danych osobowych. W sprawie przetwarzania Pa┼ästwa danych osobowych z Administratorem mo┼╝na si─Ö kontaktowa─ç pod numer telefonu 22 112 17 91 oraz adres e-mail: privacy@dmsi.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane b─Öd─ů w celu umo┼╝liwienia zawarcia i w zwi─ůzku z zawarciem i wykonaniem umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů za po┼Ťrednictwem systemu Serwico zawartej pomi─Ödzy Administratorem a Klientem (dalej jako ÔÇ×UmowaÔÇŁ) oraz w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania fakt├│w istotnych prawnie, co jest naszym uzasadnionym interesem. Podstaw─Ö prawn─ů przetwarzania Pa┼ästwa danych osobowych w celu, o kt├│rym mowa w zdaniu pierwszym jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO tj. przetwarzanie jest niezb─Ödne do wykonania umowy, kt├│rej stron─ů jest osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, lub do podj─Öcia dzia┼éa┼ä na ┼╝─ůdanie osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezb─Ödne do cel├│w wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interes├│w realizowanych przez administratora.
 3. Zgodnie z pkt. 2 powy┼╝ej przetwarzane s─ů nast─Öpuj─ůce kategorie danych osobowych:
  1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, numer służbowego telefonu/faksu, służbowy adres e-mail, REGON, NIP;
  2. login, has┼éo oraz historia operacji na Koncie U┼╝ytkownika; 
  3. informacja o zapoznaniu si─Ö z niniejsz─ů klauzul─ů informacyjn─ů;
  4. dane karty płatniczej, podpiętej przez Klienta do Systemu
 4. Zasad─ů jest przetwarzanie danych uzyskanych bezpo┼Ťrednio od Pa┼ästwa, mo┼╝e si─Ö jednak zdarzy─ç i┼╝ posiadamy Pa┼ästwa dane od naszego Klienta i zosta┼éy nam one udost─Öpnione w zwi─ůzku ze ┼Ťwiadczeniem us┼éug, o kt├│rym mowa w pkt 2 powy┼╝ej. W przypadku jakichkolwiek pyta┼ä prosimy je kierowa─ç pod dane wskazane w pkt 1 powy┼╝ej.
 5. Pa┼ästwa dane osobowe b─Öd─ů udost─Öpniane innym odbiorcom w zakresie w jakim podmioty te wykonuj─ů zadania zwi─ůzane z realizacj─ů Umowy tj.:
  1. dostawcy us┼éug ksi─Ögowych Administratora, 
  2. dostawcy usług prawnych i doradczych Administratora,
  3. firmy ┼Ťwiadcz─ůce us┼éugi kurierskie i pocztowe,
  4. banki oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze,
  5. dostawcy usług kolokacyjnych i serwerów wirtualnych, w oparciu o które pracuje System,
  6. dostawcy oprogramowania do obsługi wsparcia technicznego, poczty elektronicznej i mailing.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych, o których mowa w pkt 3 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zrealizowania Umowy.
 7. Przys┼éuguje Pa┼ästwu prawo do ┼╝─ůdania od Administratora dost─Öpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Jednocze┼Ťnie informujemy, ┼╝e przys┼éuguje Pa┼ästwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Pa┼ästwo, ┼╝e przetwarzanie Pa┼ästwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Pa┼ästwa dane nie b─Öd─ů przekazywane poza obszar EOG do pa┼ästw trzecich lub do organizacji mi─Ödzynarodowej.
 9. Pa┼ästwa dane osobowe nie b─Öd─ů wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.
 10. Pa┼ästwa dane osobowe b─Öd─ů przechowywane w okresie obowi─ůzywania Umowy, a w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania fakt├│w istotnych prawnie co jest naszym uzasadnionym interesem tak┼╝e przez czas niezb─Ödny dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania fakt├│w istotnych prawnie jednak nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ do czasu wymaganego zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa lub up┼éywu termin├│w przedawnienia roszcze┼ä wynikaj─ůcych z zawartych pomi─Ödzy Pa┼ästwem a Administratorem Um├│w. W przypadku ewentualnego sporu s─ůdowego Dane Osobowe b─Öd─ů przechowywane co najmniej do ostatecznego zako┼äczenia post─Öpowania s─ůdowego.

Za┼é─ůcznik nr 2
do Regulaminu SERWICO
OGÓLNE WARUNKI LICENCJI NA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA SYSTEMU SERWICO

 1. Postanowienia wst─Öpne
  1. Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach użyte zostały wyrazy lub zwroty (pisane z wielkich liter), należy przez nie rozumieć co następuje:
   1. DMSI – DMSI Software Sp. z o.o. z siedzib─ů w Warszawie (adres: ul. K┼éobucka 23 c lok. 119, 02-699 Warszawa), NIP: 7952492770, REGON: 180529910, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydzia┼é Gospodarczy w Warszawie, pod numerem KRS 0000348675, adres e-mail: pomoc@dmsi.pl;
   2. Klient – osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej odr─Öbne przepisy przyznaj─ů zdolno┼Ť─ç prawn─ů, posiadaj─ůca przymiot przedsi─Öbiorcy w rozumieniu art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. ÔÇô Prawo przedsi─Öbiorc├│w (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) i korzystaj─ůca w ramach tej dzia┼éalno┼Ťci z Systemu Serwico;
   3. Licencja ÔÇô licencja na Oprogramowanie, o kt├│rej mowa w pkt. 2 OWL;
   4. Oprogramowanie ÔÇô programy komputerowe lub ich cz─Ö┼Ťci, wchodz─ůce w sk┼éad Systemu Serwico, na korzystanie z kt├│rych DMSI naby┼éo licencj─Ö od os├│b trzecich, z wy┼é─ůczeniem Oprogramowania FOSS;
   5. Oprogramowanie FOSS – programy komputerowe lub ich cz─Ö┼Ťci, wchodz─ůce w sk┼éad Systemu Serwico, stanowi─ůce tzw. oprogramowania typu FOSS (free and open-source software), tj. w szczeg├│lno┼Ťci oprogramowanie, kt├│rego u┼╝ytkownicy mog─ů zmienia─ç lub bada─ç kod ┼║r├│d┼éowy oraz rozpowszechnia─ç lub udost─Öpnia─ç do korzystania to oprogramowanie bez ogranicze┼ä;
   6. OWL ÔÇô niniejsze ÔÇ×Og├│lne warunki licencji na korzystanie z oprogramowania systemu SerwicoÔÇŁ;
   7. Prawo Autorskie ÔÇô ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.); 
   8. Regulamin lub Regulamin Serwico ÔÇô niniejszy ÔÇ×Regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z wykorzystaniem systemu SerwicoÔÇŁ wraz za┼é─ůcznikami do niego, kt├│re stanowi─ů integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç tego regulaminu. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o kt├│rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů. 
   9. System Serwico ÔÇô dedykowany dla przedsi─Öbiorc├│w system informatyczny (tj. zesp├│┼é wsp├│┼épracuj─ůcych ze sob─ů urz─ůdze┼ä informatycznych i aplikacji, zapewniaj─ůcy przetwarzanie i przechowywanie, a tak┼╝e wysy┼éanie i odbieranie danych); oparty na aplikacji ÔÇ×SerwicoÔÇŁ, s┼éu┼╝─ůcy do zarz─ůdzania i organizacji pracy serwisant├│w;
   10. Us┼éugi Serwico – us┼éugi ┼Ťwiadczone przez DMSI polegaj─ůce na udost─Öpnieniu Klientowi do niewy┼é─ůcznego korzystania Systemu Serwico i wykonywaniu przez DMSI z u┼╝yciem tego systemu – na ┼╝─ůdanie Klienta – czynno┼Ťci polegaj─ůcych na przetwarzaniu, przechowywaniu, wysy┼éaniu i odbieraniu danych;
   11. Umowa o ┼Üwiadczenie Us┼éug ÔÇô umowa zawierana mi─Ödzy Klientem a DMSI na odleg┼éo┼Ť─ç, w wyniku zaakceptowania Regulaminu Serwico;
   12. U┼╝ytkownicy ÔÇô osoby fizyczne, dla kt├│rych w Systemie zosta┼éy utworzone Konta U┼╝ytkownik├│w i kt├│rym ÔÇô po zalogowaniu si─Ö – umo┼╝liwiony zosta┼é zdalny dost─Öp i mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z Systemu oraz wykonywania w nim czynno┼Ťci zgodnie z przypisanymi przez Klienta rolami (administrator, serwisant, koordynator lub go┼Ť─ç); jeden U┼╝ytkownik mo┼╝e by─ç przypisany w obr─Öbie danego Konta Klienta wy┼é─ůcznie do jednej roli;
   13. OWL reguluj─ů zasady na jakich Klient i U┼╝ytkownicy mog─ů korzysta─ç z Oprogramowania.
   14. DMSI o┼Ťwiadcza, ┼╝e jest uprawniona do udzielenia licencji do ca┼éo┼Ťci, a tak┼╝e do poszczeg├│lnych cz─Ö┼Ťci Oprogramowania, w zakresie okre┼Ťlonym w OWL. 
   15. DMSI o┼Ťwiadcza, ┼╝e udzielenie licencji w zakresie przewidzianym w OWL nie narusza autorskich praw maj─ůtkowych lub osobistych os├│b trzecich.
   16. DMSI informuje, ┼╝e w ramach Systemu Serwico wykorzystywane jest Oprogramowanie FOSS. W ramach Systemu Serwico DMSI udost─Öpnia Klientom do korzystania tak┼╝e Oprogramowanie FOSS zgodnie z generalnymi warunkami licencyjnymi dla tego typu oprogramowania. 
 2. Licencja na Oprogramowanie
  1. Zawieraj─ůc Umow─Ö o ┼Üwiadczenie Us┼éug DMSI udziela Klientowi niewy┼é─ůcznej, ograniczonej licencji na korzystanie z Oprogramowania na warunkach opisanych w OWL.
  2. Licencja udzielana jest na czas obowi─ůzywania Umowy o ┼Üwiadczenie Us┼éug pomi─Ödzy DMSI a Klientem.
  3. Licencja uprawnia do korzystania z Oprogramowania przez liczb─Ö U┼╝ytkownik├│w zadeklarowan─ů przez Klienta, w trakcie procesu zakupowego.
  4. Licencja udzielana jest na nast─Öpuj─ůcych polach eksploatacji:
   1. korzystanie przez Klienta z Oprogramowania lub jego cz─Ö┼Ťci w zakresie prowadzonej przez Klienta dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, z zachowaniem dalszych postanowie┼ä OWL,
   2. stosowanie, uruchamianie, wy┼Ťwietlanie Oprogramowania, niezale┼╝nie od formatu, systemu lub standardu oraz uzyskiwania dost─Öpu do Oprogramowania lub jego cz─Ö┼Ťci;
   3. udost─Öpnianie Oprogramowania w ten spos├│b, aby mogli mie─ç dost─Öp do produktu w miejscu i czasie przez siebie wybranym wy┼é─ůcznie U┼╝ytkownicy;
   4. wprowadzanie Danych Klienta (jak zdefiniowano w Regulaminie Serwico) do Oprogramowania, ich przetwarzanie, aktualizacja, kasowanie, dokonywanie eksportu danych.
  5. Klient i U┼╝ytkownicy maj─ů prawo korzysta─ç z Oprogramowania w ka┼╝dym miejscu wykonywania dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej przez Klienta.
  6. Klient mo┼╝e korzysta─ç z Oprogramowania jedynie w zakresie okre┼Ťlonym w OWL, bez wzgl─Ödu na techniczne mo┼╝liwo┼Ťci innego wykorzystania.
  7. Oprogramowanie mo┼╝e by─ç wykorzystywane wy┼é─ůcznie w celu przetwarzania Danych Klienta w ramach prowadzonej przez niego dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.
  8. Klient nie jest uprawniony, niezale┼╝nie od wykorzystywanych ┼Ťrodk├│w technicznych, do umo┼╝liwienia innym ni┼╝ U┼╝ytkownicy osobom trzecim korzystania z Oprogramowania, ani te┼╝ wykorzystywania Oprogramowania dla potrzeb przetwarzania transakcji/danych dotycz─ůcych dzia┼éalno┼Ťci prowadzonej przez podmioty trzecie. 
  9. Klient nie mo┼╝e samodzielnie wykonywa─ç przy pomocy Oprogramowania czynno┼Ťci w zakresie ochrony Danych Klienta przed utrat─ů (data backup). 
  10. Klient nie mo┼╝e dokonywa─ç czynno┼Ťci wymienionych w art. 74 ust. 4 pkt. 2 Prawa Autorskiego.
  11. Klient nie mo┼╝e udziela─ç dalszych licencji (sublicencji) podmiotom trzecim.
 3. Postanowienia Końcowe
  1. Jakiekolwiek wykorzystanie Oprogramowania, kt├│re przekracza zakres okre┼Ťlony OWL wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody DMSI. 
  2. Na pro┼Ťb─Ö DMSI, Klient zobowi─ůzany jest dostarczy─ç na pi┼Ťmie informacje dotycz─ůce wykorzystania Oprogramowania. DMSI mo┼╝e kontrolowa─ç zgodno┼Ť─ç sposobu korzystania z Oprogramowania z postanowieniami OWL w ka┼╝dym czasie po powiadomieniu Klienta, kt├│ry jest obowi─ůzany wsp├│┼édzia┼éa─ç z DMSI w wykonywaniu czynno┼Ťci kontrolnych. W przypadku, gdy kontrola wymaga─ç b─Ödzie fizycznego dost─Öpu do miejsc, w kt├│rych Klient prowadzi dzia┼éalno┼Ť─ç, kontrola taka mo┼╝e by─ç prowadzona wy┼é─ůcznie w terminach uprzednio uzgodnionych przez Strony w obecno┼Ťci przedstawiciela Klienta.
  3. DMSI przys┼éuguje prawo do wypowiedzenia Licencji i Umowy o ┼Üwiadczenie Us┼éug bez zachowania terminu wypowiedzenia w razie naruszenia przez Klienta warunk├│w Licencji lub praw w┼éasno┼Ťci intelektualnej przys┼éuguj─ůcych DMSI do Oprogramowania.  
  4. Po wypowiedzeniu Licencji Klient zobowi─ůzany jest natychmiast zaprzesta─ç korzystania z Oprogramowania.

Za┼é─ůcznik nr 3
do Regulaminu SERWICO
OGÓLNE WARUNKI LICENCJI NA KORZYSTANIE Z DOKUMENTACJI SYSTEMU SERWICO

 1. Postanowienia wst─Öpne
  1. Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach użyte zostały wyrazy lub zwroty (pisane z wielkich liter), należy przez nie rozumieć co następuje:
   1. DMSI – DMSI Software Sp. z o.o. z siedzib─ů w Warszawie (adres: ul. K┼éobucka 23 c lok. 119, 02-699 Warszawa), NIP: 7952492770, REGON: 180529910, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydzia┼é Gospodarczy w Warszawie, pod numerem KRS 0000348675, adres e-mail: pomoc@dmsi.pl;
   2. Klient – osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej odr─Öbne przepisy przyznaj─ů zdolno┼Ť─ç prawn─ů, posiadaj─ůca przymiot przedsi─Öbiorcy w rozumieniu art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. ÔÇô Prawo przedsi─Öbiorc├│w (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) i korzystaj─ůca w ramach tej dzia┼éalno┼Ťci z Us┼éug Serwico;
   3. Licencja ÔÇô licencja na Dokumentacj─Ö, o kt├│rej mowa w pkt. 2 OWD;
   4. Dokumentacja ÔÇô dokumentacja u┼╝ytkowa lub dokumentacja techniczna Systemu Serwico, przekazana lub w inny spos├│b udost─Öpnion─ů Klientowi przez DMSI (np. przez stron─Ö WWW); 
   5. OWD ÔÇô niniejsze ÔÇ×Og├│lne warunki licencji na korzystanie z dokumentacji systemu SerwicoÔÇŁ;
   6. Prawo Autorskie ÔÇô ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.); 
   7. Regulamin lub Regulamin Serwico ÔÇô niniejszy ÔÇ×Regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z wykorzystaniem systemu SerwicoÔÇŁ wraz za┼é─ůcznikami do niego, kt├│re stanowi─ů integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç tego regulaminu. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o kt├│rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů. 
   8. System Serwico ÔÇô dedykowany dla przedsi─Öbiorc├│w system informatyczny (tj. zesp├│┼é wsp├│┼épracuj─ůcych ze sob─ů urz─ůdze┼ä informatycznych i aplikacji, zapewniaj─ůcy przetwarzanie i przechowywanie, a tak┼╝e wysy┼éanie i odbieranie danych); oparty na aplikacji ÔÇ×SerwicoÔÇŁ, s┼éu┼╝─ůcy do zarz─ůdzania i organizacji pracy serwisant├│w;
   9. Us┼éugi Serwico – us┼éugi ┼Ťwiadczone przez DMSI polegaj─ůce na udost─Öpnieniu Klientowi do niewy┼é─ůcznego korzystania Systemu Serwico i wykonywaniu przez DMSI z u┼╝yciem tego systemu – na ┼╝─ůdanie Klienta – czynno┼Ťci polegaj─ůcych na przetwarzaniu, przechowywaniu, wysy┼éaniu i odbieraniu danych;
   10. Umowa o ┼Üwiadczenie Us┼éug ÔÇô umowa zawierana mi─Ödzy Klientem a DMSI, w wyniku zaakceptowania Regulaminu Serwico;
   11. U┼╝ytkownicy ÔÇô osoby fizyczne, dla kt├│rych w Systemie zosta┼éy utworzone Konta U┼╝ytkownik├│w i kt├│rym ÔÇô po zalogowaniu si─Ö – umo┼╝liwiony zosta┼é zdalny dost─Öp i mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z Systemu oraz wykonywania w nim czynno┼Ťci zgodnie z przypisanymi przez Klienta rolami (administrator, serwisant, koordynator lub go┼Ť─ç); jeden U┼╝ytkownik mo┼╝e by─ç przypisany w obr─Öbie danego Konta Klienta wy┼é─ůcznie do jednej roli;
  2. OWD reguluje zasady na jakich Klient i U┼╝ytkownicy mog─ů korzysta─ç z Dokumentacji.
  3. DMSI o┼Ťwiadcza, ┼╝e jest uprawniona do udzielenia licencji do ca┼éo┼Ťci, a tak┼╝e do poszczeg├│lnych cz─Ö┼Ťci Dokumentacji, w zakresie okre┼Ťlonym w OWD. 
  4. DMSI o┼Ťwiadcza, ┼╝e udzielenie licencji w zakresie przewidzianym w OWD nie narusza autorskich praw maj─ůtkowych lub osobistych os├│b trzecich.
 2. Licencja na Dokumentacj─Ö
  1. Zawieraj─ůc Umow─Ö o ┼Üwiadczenie Us┼éug DMSI udziela Klientowi niewy┼é─ůcznej, ograniczonej licencji na korzystanie z Dokumentacji na warunkach opisanych w OWD.
  2. Licencja udzielana jest na czas obowi─ůzywania Umowy o ┼Üwiadczenie Us┼éug pomi─Ödzy DMSI a Klientem.
  3. Licencja uprawnia do korzystania z Dokumentacji bez ograniczeń terytorialnych.
  4. Licencja udzielana jest na nast─Öpuj─ůcych polach eksploatacji:
   1. korzystania przez Klienta z dokumentacji lub jej cz─Ö┼Ťci w zakresie prowadzonej przez Klienta dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej z zachowaniem dalszych postanowie┼ä OWD,
   2. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji – wytwarzanie okre┼Ťlon─ů technik─ů egzemplarzy, w tym technik─ů drukarsk─ů, reprograficzn─ů, zapisu magnetycznego oraz technik─ů cyfrow─ů,
   3. w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji – wykonanie, wystawienie, wy┼Ťwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a tak┼╝e udost─Öpnianie Dokumentacji, w taki spos├│b, aby mogli mie─ç do niej dost─Öp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym wy┼é─ůcznie U┼╝ytkownicy w celach zwi─ůzanych z korzystaniem z Systemu Serwico i Us┼éug Serwico.
  5. Klient i U┼╝ytkownicy maj─ů prawo korzysta─ç z Dokumentacji w ka┼╝dym miejscu wykonywania dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej przez Klienta.
  6. Klient nie ma prawa zmienia─ç ani usuwa─ç informacji o prawach autorskich i innych prawach w┼éasno┼Ťci intelektualnej przys┼éuguj─ůcych DMSI lub podmiotom trzecim.
  7. Klient nie mo┼╝e udziela─ç dalszych licencji (sublicencji) na Dokumentacj─Ö osobom trzecim. 
 3. Postanowienia Końcowe
  1. Jakiekolwiek wykorzystanie Dokumentacji, kt├│re przekracza zakres okre┼Ťlony OWD wymaga─ç uprzedniego uzyskania pisemnej zgody DMSI. 
  2. Na pro┼Ťb─Ö DMSI, Klient zobowi─ůzany jest dostarczy─ç na pi┼Ťmie informacje dotycz─ůce wykorzystania Dokumentacji. DMSI mo┼╝e kontrolowa─ç zgodno┼Ť─ç sposobu korzystania z Dokumentacji z postanowieniami OWD w ka┼╝dym czasie po powiadomieniu Klienta, kt├│ry jest obowi─ůzany wsp├│┼édzia┼éa─ç z DMSI w wykonywaniu czynno┼Ťci kontrolnych. W przypadku, gdy kontrola wymaga─ç b─Ödzie fizycznego dost─Öpu do miejsc, w kt├│rych Klient prowadzi dzia┼éalno┼Ť─ç, kontrola taka mo┼╝e by─ç prowadzona wy┼é─ůcznie w terminach uprzednio uzgodnionych przez Strony w obecno┼Ťci przedstawiciela Klienta.
  3. DMSI przys┼éuguje prawo do wypowiedzenia Licencji i Umowy o ┼Üwiadczenie Us┼éug bez zachowania terminu wypowiedzenia w razie naruszenia przez Klienta warunk├│w Licencji lub praw w┼éasno┼Ťci intelektualnej przys┼éuguj─ůcych DMSI do Dokumentacji.  
  4. Po wypowiedzeniu Licencji Klient zobowi─ůzany jest natychmiast zaprzesta─ç korzystania z Dokumentacji oraz zniszczy─ç posiadan─ů Dokumentacj─Ö (w tym usun─ů─ç Dokumentacj─Ö z pami─Öci komputer├│w Klienta).

Za┼é─ůcznik nr 4
do Regulaminu SERWICO
ZASADY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie użyte zostały wyrazy lub zwroty (pisane z wielkich liter), należy przez nie rozumieć co następuje:
  1. Procesor – DMSI Software Sp. z o.o. z siedzib─ů w Warszawie (adres: ul. K┼éobucka 23 c lok. 119, 02-699 Warszawa), NIP: 7952492770, REGON: 180529910, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydzia┼é Gospodarczy w Warszawie, pod numerem KRS 0000348675, adres e-mail: pomoc@dmsi.pl;
  2. Powierzaj─ůcy – Klient – osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej odr─Öbne przepisy przyznaj─ů zdolno┼Ť─ç prawn─ů, posiadaj─ůca przymiot przedsi─Öbiorcy w rozumieniu art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. ÔÇô Prawo przedsi─Öbiorc├│w (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) i korzystaj─ůca w ramach tej dzia┼éalno┼Ťci z Systemu Serwico;
  3. System, Serwico lub System Serwico ÔÇô system informatyczny Serwico dedykowany dla przedsi─Öbiorc├│w, w szczeg├│lno┼Ťci prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů w zakresie ┼Ťwiadczenia us┼éug serwisowych i konserwacyjnych (tj. zesp├│┼é wsp├│┼épracuj─ůcych ze sob─ů urz─ůdze┼ä informatycznych i aplikacji, zapewniaj─ůcy przetwarzanie i przechowywanie, a tak┼╝e wysy┼éanie i odbieranie danych) oparty na aplikacji Serwico, s┼éu┼╝─ůcy do zarz─ůdzania zleceniami serwisowymi i dokumentowania wizyt serwisowych;
  4. Regulamin lub Regulamin Serwico ÔÇô Regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z wykorzystaniem systemu Serwico wraz za┼é─ůcznikami do niego, kt├│re stanowi─ů integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç tego regulaminu. 
  5. RODO – Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (ÔÇ×RODOÔÇŁ).
  6. Zasady – niniejszy dokument.
 2. Powierzaj─ůcy o┼Ťwiadcza, ┼╝e:
  1. jest administratorem uprawnionym do powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgromadzonych przez Powierzaj─ůcego w Systemie na Koncie Klienta. Dane te dotycz─ů nast─Öpuj─ůcych kategorii os├│b: pracownik├│w,┬á wsp├│┼épracownik├│w i podwykonawc├│w Powierzaj─ůcego oraz jego klient├│w lub przedstawicieli klient├│w. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych: imi─Ö, nazwisko, telefon, adres e-mail, login, has┼éo do Systemu, adres, historia operacji na Koncie U┼╝ytkownika; opcjonalnie: adres zamieszkania, numer dokumentu to┼╝samo┼Ťci, wizerunek i lokalizacja, dane karty p┼éatniczej zarejestrowanej na potrzeby p┼éatno┼Ťci;
  2. w trybie art. 28 Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (ÔÇ×RODOÔÇŁ), akceptuj─ůc Regulamin Serwico Powierzaj─ůcy powierza Procesorowi do przetwarzania Dane Osobowe w celu ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů za po┼Ťrednictwem systemu Serwico. Procesor przetwarza powierzone mu Dane Osobowe wy┼é─ůcznie w zakresie wynikaj─ůcym z Regulaminu Serwico i w zakresie powy┼╝ej okre┼Ťlonego celu oraz tylko w zakresie jaki jest niezb─Ödny do realizacji tych cel├│w;
  3. w stosunku do powierzonych Danych Osobowych podejmowane mog─ů by─ç nast─Öpuj─ůce kategorie czynno┼Ťci przetwarzania: zbieranie, utrwalanie, przekazanie, przechowywanie, opracowywanie, udost─Öpnianie, usuni─Öcie. 
  4. wyra┼╝a zgod─Ö na dalsze podpowierzanie przez Procesora przetwarzania Danych Osobowych innym podmiotom przetwarzaj─ůcym w zakresie i celu okre┼Ťlonym w pkt 2.2. i 2.3 powy┼╝ej, z zastrze┼╝eniem postanowie┼ä pkt. 3.10. 
 3. Procesor:
  1. dzia┼éa zgodnie z obowi─ůzkami wynikaj─ůcymi z obowi─ůzuj─ůcej ustawy o ochronie danych osobowych (dalej r├│wnie┼╝: ÔÇ×UstawaÔÇŁ), akt├│w wykonawczych do Ustawy oraz RODO.
  2. o┼Ťwiadcza, ┼╝e wszelkie powierzone mu przez Powierzaj─ůcego dane b─Öd─ů przetwarzane tylko w celu realizacji Us┼éug okre┼Ťlonych Regulaminem Serwico. Dla unikni─Öcia w─ůtpliwo┼Ťci przyjmuje si─Ö, i┼╝ akceptacja Regulaminu i korzystanie z Systemu Serwico stanowi tym samym wyra┼║ne polecenie przetwarzania danych wydane przez Powierzaj─ůcego i U┼╝ytkownik├│w jego Konta Klienta.
  3. podejmuje wszelkie ┼Ťrodki wymagane zgodnie z art. 32 RODO, z uwzgl─Ödnieniem stanu wiedzy technicznej, koszt├│w wdra┼╝ania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i cel├│w przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolno┼Ťci os├│b fizycznych o r├│┼╝nym prawdopodobie┼ästwie wyst─ůpienia i wadze zagro┼╝enia, poprzez wdro┼╝enie odpowiednich ┼Ťrodk├│w technicznych i organizacyjnych zapewniaj─ůcych stopie┼ä bezpiecze┼ästwa odpowiadaj─ůcy temu ryzyku, w szczeg├│lno┼Ťci:
   1. szyfrowanie haseł,
   2. zdolno┼Ť─ç do ci─ůg┼éego zapewnienia poufno┼Ťci, integralno┼Ťci, dost─Öpno┼Ťci i odporno┼Ťci system├│w i us┼éug przetwarzania,
   3. zdolno┼Ť─ç do szybkiego przywr├│cenia danych osobowych i dost─Öpu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
   4. regularne mierzenie i ocenianie skuteczno┼Ťci ┼Ťrodk├│w technicznych i organizacyjnych maj─ůcych zapewni─ç bezpiecze┼ästwo przetwarzania;
  4. w razie potrzeby i na ┼╝─ůdanie Powierzaj─ůcego zobowi─ůzany jest pomaga─ç Powierzaj─ůcemu poprzez odpowiednie ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne wywi─ůza─ç si─Ö z obowi─ůzku odpowiadania na ┼╝─ůdania osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, w zakresie wykonywania jej praw okre┼Ťlonych w rozdziale III RODO;
  5. niezw┼éocznie informuje Powierzaj─ůcego o otrzymaniu od osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, ┼╝─ůdania w zakresie wykonywania praw osoby okre┼Ťlonych w rozdziale III RODO, a tak┼╝e udost─Öpnia tre┼Ť─ç korespondencji zawieraj─ůcej takie ┼╝─ůdanie;
  6. w razie potrzeby i na ┼╝─ůdanie Powierzaj─ůcego pomaga Powierzaj─ůcemu wywi─ůzywa─ç si─Ö z obowi─ůzk├│w okre┼Ťlonych w art. 32 – 36 RODO;
  7. zobowi─ůzany jest prowadzi─ç rejestr wszystkich kategorii czynno┼Ťci przetwarzania Danych Osobowych dokonywanych w imieniu Powierzaj─ůcego, 
  8. po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zb─Ödnej zw┼éoki, jednak nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 24 godzin od powzi─Öcia wiadomo┼Ťci o naruszeniu, zg┼éasza ten fakt Powierzaj─ůcemu, wskazuj─ůc w zg┼éoszeniu:
   1. opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci kategorie oraz przybli┼╝on─ů liczb─Ö os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů, oraz kategorie i przybli┼╝on─ů liczb─Ö wpis├│w danych osobowych, kt├│rych dotyczy naruszenie,
   2. imi─Ö i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od kt├│rego mo┼╝na uzyska─ç wi─Öcej informacji,
   3. opis mo┼╝liwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych,
   4. opis ┼Ťrodk├│w zastosowanych lub proponowanych przez Procesora w celu zapobie┼╝enia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach ┼Ťrodk├│w w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutk├│w.
  9. nie b─Ödzie przekazywa─ç (transferowa─ç) Danych Osobowych do pa┼ästwa trzeciego, kt├│re znajduje si─Ö poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba ┼╝e Powierzaj─ůcy udzieli mu uprzedniej zgody zezwalaj─ůcej na taki transfer wyra┼╝onej na pi┼Ťmie pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci. 
  10. zapewnia, ┼╝e b─Ödzie korzysta┼é wy┼é─ůcznie z us┼éug takich dalszych podmiot├│w przetwarzaj─ůcych, kt├│re zapewniaj─ů wystarczaj─ůce gwarancje wdro┼╝enia odpowiednich ┼Ťrodk├│w technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spe┼éni┼éo wymogi prawa.
 4. Powierzaj─ůcy i Procesor zgodnie o┼Ťwiadczaj─ů, i┼╝ Zasady stanowi─ů inny instrument prawny, o kt├│rym mowa w art. 28 ust. 3 RODO i tym samym s─ů samoistn─ů podstaw─ů powierzenia Procesorowi danych osobowych przez Powierzaj─ůcego.
 5. Postanowienia końcowe:
  1. Procesor zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany zasad. Zmiany, o kt├│rych mowa w zdaniu poprzednim obowi─ůzuj─ů od momentu publikacji zasad w nowym brzmieniu.
  2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maj─ů postanowienia Regulaminu Serwico i pozosta┼éych za┼é─ůcznik├│w.
  3. Niniejsze zasady wchodz─ů w ┼╝ycie z dniem 16.10.2023 r.